CD&V wil vrouwenquota tegen het licht houden

De Tijd Р28 Nov. 2018

Pagina 8

Van de 71 grote beursgenoteerde bedrijven in ons land waren er vorig jaar 22 niet in orde met de nieuwe genderquota. In hun raden van bestuur mogen sinds 2017 maximaal twee derde van de leden van hetzelfde geslacht zijn. Lang niet alle bedrijven voldoen aan die verplichting, becijferde het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). Van de kleine en middelgrote bedrijven, die nog tot 2019 hebben om aan de wet te voldoen, is 42 procent nog niet in orde.

CD&V-Kamerlid Els Van Hoof pleit ervoor de quotawet in het parlement tegen het licht te houden om te garanderen dat de quota nageleefd worden. ‘In de quotawet staat een eerste evaluatie ingeschreven voor 2023, maar grote beursgenoteerde bedrijven wisten al in 2011 dat ze in 2017 moesten voldoen aan de wet.’ Zolang bedrijven niet aan de quota voldoen, mogen ze in principe geen bestuursvergoedingen meer uitkeren. TS