Drugshonden vinden minder drugs in gevangenissen, ondanks toename controles

Bij 64% van de acties met drugshonden in 2017 werd ook drugs gevonden, steeds kleinere hoeveelheden

In 2017 werden 216 acties met drugshonden uitgevoerd in de Vlaamse gevangenissen, een toename van meer dan 40% ten aanzien van enkele jaren geleden. In 138 gevallen werd ook drugs teruggevonden, ofwel in 64% van de acties. CD&V-Kamerlid Els Van Hoof vroeg de cijfers op bij minister van Justitie Geens. Van Hoof: “Het is zeer positief dat de controles met drugshonden in de laatste jaren werden opgevoerd. Het gebruik van de drugspreventiehonden in de Belgische gevangenissen is er sinds 2012 door een samenwerkingsakkoord tussen de gevangenissen en de federale politie. Wat opmerkelijk is, is dat de controles hierdoor toenemen en ook het aantal gevallen waarbij drugs gevonden wordt stijgt, maar dat de gevonden hoeveelheden merkelijk lager liggen. Waar in 2017 1,1 kilogram drugs gevonden werd bij de acties, ging het in 2014 en 2015 nog om ongeveer 2 kilo.”

De Leuvense politica Els Van Hoof (CD&V) volgt de drugsproblematiek op in het federaal parlement en vroeg bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op hoeveel drugscontroles worden uitgevoerd in gevangenissen.

Er zijn geen cijfers beschikbaar van het totaal aantal controles, die gebeuren immers de hele dag door, zo lichtte minister Geens toe in zijn antwoord. Gedetineerden worden na elk bezoek gefouilleerd, de cellen worden op regelmatige tijdstippen gecontroleerd en in samenwerking met de politie worden regelmatig anti-drugsacties georganiseerd.

Wel gaf de minister cijfers over het aantal controleacties met drugshonden. Eind 2012 sloten het DG EPI (directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen) en de Dienst hondensteun van de federale politie een samenwerkingsakkoord. Sindsdien worden er structureel drugspreventiehonden in Belgische gevangenissen gebruikt.

Meer controles, kleinere hoeveelheden

Uit de cijfers blijkt dat er sinds het akkoord stelselmatig vaker gecontroleerd wordt met drugspreventiehonden, en ook vaker drugs gevonden wordt. Waar in 2014 nog 123 acties plaatsvonden, ging het in 2017 om 216 acties. Van Hoof: “De toename van het aantal controles is alvast positief. Ook en zelfs vooral binnen de gevangenismuren moet de bestaande drugswetgeving gevolgd worden. Om na te gaan of de wet wordt nageleefd, en ervoor te zorgen dat drugsverslaving niet in stand gehouden wordt of zelfs in de hand gewerkt wordt in de gevangenis zijn de controles dan ook noodzakelijk.” Bij 64% van de acties in 2017 werd ook drugs gevonden, enkele jaren geleden ging het om een goede 40%.

Van Hoof: “Wat opmerkelijk is, is dat ondanks de toegenomen controles de gevonden hoeveelheden steeds kleiner worden. Waar enkele jaren geleden nog ongeveer 2 kilo per jaar werd gevonden bij de acties, werd in 2017 1,1kg gevonden. Een halvering dus. Dat is een positieve evolutie, want het betekent dat de opgevoerde controles ervoor zorgen dat de groothandel in drugs definitief uit de gevangenismuren wordt geband. Bij uitstek in een plek van bestraffing, maar ook ter voorbereiding voor re-integratie kan er geen plaats zijn voor illegale drugs.”

Het vaakst werd cannabis gevonden, namelijk 1kg van de in totaal 1,1kg gevonden drugs in 2017. Ook heroïne (13gr), XTC (41gr), cocaïne (4gr) en speed (16gr) werden gevonden. De meeste drugsvondsten vonden plaats in Antwerpen, in 28 acties. Procentueel gezien werd echter in Beveren, Dendermonde en Wortel het vaakst drugs gevonden, telkens bij meer dan 80% van de acties.

Meer info:
Els Van Hoof
0474/52.68.18