Els Van Hoof gehuldigd als Vredesvrouw

Pagina 41
Het Laatste Nieuws : Leuven-Brabant
Donderdag werd CD&V-Kamerlid en toekomstig Schepen van Handel en Sport in Leuven, Els Van Hoof, gehuldigd als Vredesvrouw. Bij de vierde bijeenkomst van Vredesvrouwen, een initiatief van de Vrouwenraad, werd Van Hoof gehuldigd omwille van haar jarenlange inzet voor vrouwenrechten en duurzame vrede als parlementslid en voorzitster van Vrouw & Maatschappij.

In 2014 werd Vredesvrouwen voor het eerst georganiseerd door de Vrouwenraad en het Platform 1235. De bijeenkomst wil vrouwen huldigen die vanuit een sterke innerlijke overtuiging aan duurzame vrede werken en solidair zijn met vrouwen in conflictsituaties. Vredesvrouwen wil goede voorbeelden belonen en in de kijker zetten in een ceremonie en hiermee aandacht vragen voor de positieve rol die vrouwen kunnen spelen bij conflictpreventie en de wederopbouw van samenlevingen na conflicten.

Donderdag werd de vierde editie van Vredesvrouwen gehouden in de Senaat.

Jarenlange strijd

Eén van de gehuldigde vrouwen was CD&V-politica en toekomstig Leuvens schepen Els Van Hoof. Van Hoof werd gelauwerd omwille van haar jarenlange inzet voor de rechten van vrouwen in haar respectievelijke functies als projectverantwoordelijke in de NGO Wereldsolidariteit, senator, voorzitter van Vrouw & Maatschappij en Kamerlid. De Leuvense streed doorheen de jaren tegen geweld op vrouwen, voor pariteit in besturen en een betere combinatie van arbeid, zorg en gezin met onderzoek, wetsvoorstellen en concrete acties. In 2016 schreef ze een resolutie die pleitte voor open en vreedzame verkiezingen in Congo. Eerder dit jaar werd een wet van haar hand aangenomen die de strijd tegen de gruwelijke praktijk van de genitale verminking opvoert. (ADPW)