Knack/Knack,

Wo. 06 Feb. 2019, Pagina 19

Om de opmars van designerdrugs te stuiten, komt er een drugsincidentennetwerk. ‘Dat kan mensenlevens redden’, zegt initiatiefneemster Els Van Hoof (CD&V).

1. Wat zijn designerdrugs?

Zogenaamde ‘nieuwe psychoactieve stoffen’ zijn chemische verbindingen waarbij voortdurend geëxperimenteerd wordt met de samenstelling. Enerzijds om nieuwe effecten te krijgen, anderzijds om het verbod erop te ontduiken.

2. Zijn ze gevaarlijker dan ‘klassieke’ drugs?

Ja, want doordat de toxiciteit ervan zo vaak en zo snel verandert, kan zelfs een kleine inname al leiden tot een overdosis. Gebruikers noch hulpverleners kunnen het gevaar inschatten. Op dit moment hebben hulpverleners te weinig informatie over designerdrugs.

3. Wat is uw oplossing?

Het Belgian Early Warning System on Drugs (BEWSD) moet meer en sneller informatie krijgen over nieuwe drugs. Daarom willen we 10 à 15 peilstations op poten zetten, bijvoorbeeld in spoeddiensten of EHBO-posten op festivals. Daar zullen de drugs verzameld en geanalyseerd worden, en de reacties van gebruikers erop in kaart gebracht. De stations worden verplicht om wekelijks én elektronisch – niet langer per fax – de resultaten van hun analyses door te sturen.

4. Een probleem is dat hulpverleners niet altijd weten of ze drugs in ontvangst mogen nemen.

Inderdaad. En zo gaat veel kennis verloren. Voortaan mogen ze die drugs aannemen en zijn er gerechtigde transporteurs aan wie ze ze mogen overmaken. Ook het legale transport van die drugs is nu geregeld.

5. Wat hoopt u te bereiken?

Mensenlevens redden, uiteraard. De systematische rapportering van alle druggerelateerde incidenten zal de kennis van hulpverleners en preventiewerkers op het terrein verbeteren. Daardoor zullen ze sneller kunnen schakelen wanneer een nieuwe drug zijn intrede doet.

Door Simon Demeulemeester ■