Het Nieuwsblad/Regionaal: Leuven-Hageland,

Za. 23 Mar. 2019, Pagina 2

Het zorgcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld dat Vlaams minister Kris Peeters (CD&V) recent nog beloofde voor de stad Leuven opent binnen dit en een jaar. Dat blijkt uit een vraag van parlementslid Els Van Hoof (CD&V) aan de minister.

Een Zorgcentrum na SeksueelGeweld (ZSG) is een dienst in ziekenhuizen waar elk slachtoffer vanseksueel geweld terecht kan, 24 op 24 uur. De Zorgcentra brengen medische zorg, traumazorg, slachtofferhulp, politionele ondersteuning en forensische analyse samen in 1 gebouw.

Momenteel zijn er al dergelijke centra – in de vorm van proefprojecten – in Luik, Gent en Brussel. En die blijken enorm succesvol en nuttig. Tijdens een persmoment in het zorgcentrum in Gent eerder deze maand maakte de minister daarom al bekend dat er drie zouden bijkomen, waaronder eentje in Leuven. “Sinds de oprichting van het eerste centrum in Gent hebben zich al 1.477 slachtoffersaangeboden”, zegt kamerlid Els Van Hoof. “De centra spelen een zeer belangrijke rol door de laagdrempelige en multidisciplinaire aanpak. Waar uit eerder onderzoek bleek dat slechts een op tien slachtoffers aangifte doet na seksueel geweld, is dit in de zorgcentra zeven op tien.”

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, dat de coördinatie van alle zorgcentra voor seksueel geweld op zich neemt, is volop bezig met de voorbereidingen”, zei de minister in zijn antwoord op de mondelinge vraag van VanHoof.

Het gaat niet meer om een proefproject. Er komt nu een oproep waar de ziekenhuizen zich kunnen op inschrijven. Daarna moeten die inschrijvingen geëvalueerd worden. Er wordt bekeken welke ziekenhuizen in de desbetreffende regio’s in aanmerking komen. Er zijn onderhandelingen met alle betrokken actoren, de ziekenhuizen, politiezones, parketten en DNA-laboratoria. Daarna zal men de conventies en samenwerkingsakkoorden ondertekenen en de nodige verbouwingen uitvoeren. Vervolgens wordt het personeel gerekruteerd en opgeleid.”

“Goed nieuws dus voor Leuvense slachtoffers” zegt Van Hoof, die hevig pleitbezorger is van de zorgcentra. “Ik ben zeer opgetogen dat hetcentrum al binnen een jaar zou openen”, zegt ze.

Hannelore Smitz ■