Ik ben zeer blij met mijn nominatie als voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken. Vanaf vrijdag zullen de werkzaamheden van mijn commissie weer van start gaan met een vergadering over de benoeming van de Belgische eurocommissaris.

De rol van internationaal beleid wordt alsmaar belangrijker in een geglobaliseerde wereld. Internationale politiek ondergaat fundamentele veranderingen. Die vragen om een beleid met een standvastige visie en eigentijdse middelen. Internationale samenwerking is een belangrijke hefboom om de ongelijkheid weg te werken, om de levenskwaliteit van elke mens te verzekeren en om op de grote uitdagingen zoals globalisering, klimaatverandering, instabiliteit en gedwongen migratie een antwoord te bieden.

Daarnaast hebben we vanuit een welvarend land als België de verantwoordelijkheid om op te komen voor mensenrechten en ontwikkeling wereldwijd. Voor CD&V is de grote ongelijkheid en extreme armoede in de wereld onaanvaardbaar. Vanuit onze christendemocratische waarden van solidariteit en respect voor mens en milieu hebben wij de verantwoordelijkheid om dit te bestrijden.

Persoonlijk ben ik al mijn hele carrière betrokken bij internationaal beleid en ontwikkelingssamenwerking. Tussen 1995 en 1999 was ik raadgeefster op het kabinet van Staatssecretaris Moreels, verantwoordelijk voor ontwikkelingssamenwerking met West-Afrika en Azië. Op het terrein deed ik ervaring op als projectverantwoordelijke bij NGO Wereldsolidariteit tussen 2000 en 2004. Tussen 2004 en 2008 was ik bevoegd voor o.m. ontwikkelingssamenwerking op het kabinet van de Vlaams Minister-President.

Ook doorheen mijn politieke carrière lopen ontwikkelingssamenwerking en buitenlands beleid als een rode draad. In de vorige legislatuur in de Kamer van Volksvertegenwoordiger nam ik als lid van de Commissie Buitenlandse Zaken dan ook verschillende wetgevende initiatieven. Zo raakten resoluties omtrent de politieke-en-mensenrechtensituatie in Congo en het recht op sociale bescherming goedgekeurd. Een voorstel om 0,7% aan ontwikkelingssamenwerking te besteden werd net niet goedgekeurd. Door mijn nadruk op gelijke kansen voor vrouwen in het kader van internationale conflicten werd ik eind 2018 gelauwerd als Vredesvrouw door de Vrouwenraad.

Buitenlands beleid en internationale ontwikkeling zijn voor mij dus geen ver-van-mijn-bedshow. Uit ervaring weet ik dat ontwikkelingen in internationaal beleid een directe impact hebben op onze samenleving. Denk maar aan de migratiestromen die voor politieke problemen zorgen in Europa, handelsconflicten die de economische groei vertragen of klimaatveranderingen die mensen aan het vluchten brengen. Het is voor mij dan ook een enorme uitdaging en eer om deze ontwikkelingen van nabij op te kunnen volgen als voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken. Ik zal als voorzitter niet nalaten de vinger aan de pols te houden en een actieve rol te spelen.

CD&V : Relations extérieures

Le Soir*,

Wo. 28 Aug. 2019, Pagina 8

Els Van Hoof a été désignée par les chrétiens-démocrates pour présider la commission des Relations extérieures. Elle a déjà dû se mettre au travail puisqu’une réunion extraordinaire a été convoquée ce vendredi. Objet ? Discussions autour de la nomination de Didier Reynders comme candidat de la Belgique à la commission européenne. Un bon échauffement.