Dat er een Zorgcentrum na Seksueel Geweld in Leuven komt wisten we al. Nu is duidelijk dat in het voorjaar van 2020 de selectieprocedure start waarbij alle ziekenhuizen en betrokken politiezones in de regio zich kandidaat kunnen stellen. Na de selectie zouden de nodige opleidingen en infrastructuurwerken ongeveer een jaar duren. Ik stelde hierover een mondelinge vraag aan bevoegd Minister Nathalie Muylle (CD&V).

Ik ben zeer blij dat de diensten hun tijd nemen om een correcte procedure op te stellen. Het is zeer belangrijk dat de best mogelijke zorg wordt voorzien, want de zorgcentra brengen alle hulp voor slachtoffers van seksueel geweld samen. Dit zorgt voor een veel lagere drempel om klacht in te dienen én een goede medische en psychologische begeleiding van mensen die net een traumatische ervaring achter de rug hebben.

Een Zorgcentrum na Seksueel Geweld is een dienst in ziekenhuizen waar elk slachtoffer van seksueel geweld terecht kan, 24 op 24 uur, op gelijk welke dag. De Zorgcentra brengen medische zorg, trauma-zorg, slachtofferhulp, politionele ondersteuning en forensische analyse samen in 1 gebouw. De centra spelen een zeer belangrijke rol door de laagdrempelige en multidisciplinaire aanpak en hielpen al meer dan 900 slachtoffers. En ze werken: waar uit eerder onderzoek bleek dat slechts 1 op 10 slachtoffers aangifte doet na seksueel geweld, is dit in de zorgcentra 7 op 10.

De diensten van Minister Muylle werken aan de opmaak van een selectieprocedure met functieprofielen, handelingsplannen, maar ook criteria en kwaliteitsnormen waaraan een Zorgcentrum na Seksueel Geweld moet voldoen. In het voorjaar van 2020 zal de selectieprocedure van start gaan. Ziekenhuizen kunnen een offerte indienen met hun mogelijkheden inzake capaciteit, infrastructuur, kennis en samenwerking met politie en parket. Een jury van deskundigen zal verantwoordelijk zijn voor de uiteindelijke beslissing welk ziekenhuis de opdracht zal krijgen om een Zorgcentrum uit te bouwen.

Na deze procedure gaan de voorbereidingen van start met opleiding van het nodige personeel en het voorzien van de vereiste infrastructuur. De werking van het Zorgcentrum zal ongeveer 1,5 miljoen euro per jaar kosten voor de ziekenhuis- en politieaspecten. Dat budget is wel afhankelijk van de mate waarin infrastructuur moet worden aangepast en hoeveel slachtoffers ze kan opvangen.

Bekijk hier mijn tussenkomst hierover op ROB TV.