Een waardig levenseinde, dat raakt het meest existentiële van ons bestaan. Daarom moet het risico dat een onzorgvuldige beslissing wordt genomen, tot een absoluut minimum beperkt worden. “Het recente arrest toont aan dat de huidige wet onduidelijk, onzorgvuldig en subjectief is als het gaat over euthanasie bij psychisch lijden.”, zeggen CD&V-voorzitter Joachim Coens en CD&V-Kamerlid Els Van Hoof. Voor de CD&V-voorzitter is er steeds zorgvuldigheid vereist in ethische kwesties, het gaat immers over leven en dood.

In de achttien jaar dat de euthanasiewet bestaat, ging men nooit over tot een grondige evaluatie. Nochtans zorgt de wet voor heel wat onduidelijkheid. We moeten ook vaststellen dat de veiligheidskleppen (zorgvuldigheidscriteria in de wet) niet naar behoren werken om voor een patiënt een waardig levenseinde te garanderen.”, zegt Van Hoof. CD&V vroeg bij monde van Van Hoof al eerder een evaluatie van en aanpassingen aan de euthanasiewet omdat deze wet nu eenmaal te onduidelijk is bij psychisch lijden. “Er is nood aan een grondige evaluatie van de euthanasiewet.”, aldus Coens. Uit een enquête van de Artsenkrant blijkt dat 7 op 10 dokters ook vragende partij zijn voor een evaluatie van de euthanasiewetgeving.

Ten slotte werkt de huidige evaluatiecommissie euthanasie niet. Dit blijkt ook duidelijk uit deze rechtszaak. “De controlecommissie was niet in staat de onzorgvuldigheden eruit te halen. Bovendien zou deze controlecommissie moeten worden samengesteld en effectieve controle moeten doen van de zorgvuldigheidscriteria. De regionale toetsingscommissies strekken daartoe tot voorbeeld.”, besluiten de CD&V’ers. 

Achtergrond:

Resolutie van Els Van Hoof: https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0308/55K0308001.pdf