Vandaag, op de Werelddag tegen Kanker, nam de Commissie Gezondheid en Gelijke Kansen een belangrijke horde in het beschermen van jongeren tegen de schadelijke gevolgen van tabak. Binnenkort is het verboden voor tabaksverkooppunten om nog reclame voor tabaksproducten te maken in en rond hun winkel. Daarnaast wordt de minimumleeftijd van de bijzitter voor het rookverbod in de wagen verhoogd van 16 naar 18 jaar. Dit waren allemaal elementen uit wetsvoorstellen van CD&V-Kamerlid Els Van hoof uit deze en de vorige legislatuur.   “Hiermee zetten we belangrijke stappen om roken minder aantrekkelijk te maken. Wie de schadelijke gevolgen van tabak op jongeren kent, weet dat dit een logische keuze is.”, aldus een tevreden Van Hoof.

Dagelijks sterven er 40 mensen door de gevolgen van roken, zowel actief als passief. Dat zijn 15.000 doden per jaar. “Deze cijfers zouden iedereen onmiddellijk moeten aansporen om een krachtig en omvattend beleid te voeren om zo het aantal tabaksslachtoffers drastisch terug te dringen.” stelt CD&V-Kamerlid Els Van Hoof.

Reclame

Daarom stemde CD&V in de commissie Gezondheid en Gelijke Kansen een wetsvoorstel om reclame te verbieden aan de gevel en binnen in tabaksverkooppunten. Van Hoof: “Zien roken doet roken. Hoe meer jongeren in contact komen met tabaksproducten, hoe meer ze hieraan verslaafd worden. Door het neutrale sigarettenpakje wordt reclame op de pakjes verboden. Het is dan ook logisch dat er ook aan de gevel van tabakswinkels geen reclame gemaakt mag worden.” Daarmee is een volgende maatregel uit het antitabaksplan van CD&V gerealiseerd, na onder meer het neutrale pakje, het verhogen van de minimumleeftijd, een verbod op mentholsigaretten en het rookverbod in de wagen in het bijzijn van minderjarigen.

Roken in de wagen

Van Hoof: “Minderjarigen zijn extra kwetsbaar voor de schadelijke stoffen in sigarettenrook omdat hun lichaam nog in volle ontwikkeling is. Meerokende tieners lopen een groter risico op chronische aandoeningen aan de luchtwegen, zoals astma en cardiovasculaire aandoeningen. Bovendien zijn hun hersenen meer vatbaar voor verslavingsgedrag.”

Van Hoof is dan ook tevreden dat het verbod op roken in de wagen in aanwezigheid van een kind of jongere werd uitgebreid. “Het was niet langer vol te houden om de leeftijd op -16jarige bijzitters te zetten, aangezien tabak ook niet meer verkocht mag worden aan -16plussers.” aldus de Leuvense politica. Daarnaast diende CD&V amendementen in om de bevoegdheden van controleurs van de FOD Volksgezondheid uit te breiden. Van Hoof: “Een rookverbod in de wagen heeft weinig zin als er niet op gecontroleerd wordt en geen sancties kent. Daarom zorgen onze amendementen er nu voor dat controleurs chauffeurs kunnen controleren en administratieve sancties mogen opleggen.” 

Meer info

Els Van Hoof: 0474 52 68 18

Achtergrond:

De sancties:

  • Een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en/of een geldboete van 26 euro tot 1000 euro bij het overtreden van het rookverbod in de wagen in aanwezigheid van minderjarigen;
  • Bij recidive binnen de 3 jaar na een eerste overtreding: een mogelijke verdubbeling van de bovenvermelde strafbepaling;
  • Een gevangenisstraf van 15 dagen tot 3 maanden en een boete van 1000 euro tot 2000 euro voor zij die controleurs verhinderen tijdens een controleopdracht.