Volgens de FOD Volks­gezondheid worden jaarlijks zo’n 500.000 tatoeages gezet. In vijf jaar tijd is het aantal tattooshops bijna verdriedubbeld: van 266 in 2012 tot 784 in 2017. Vorig jaar werden 106 tattooshops gecontroleerd, hiervan waren er maar liefst meer dan de helft (54) niet in orde met de regelgeving. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij Minister van Volksgezondheid. Wie een tattoo wil laten zetten, moet zeker zijn dat dit in veilige en hygiënische omstandigheden kan gebeuren. Daarom blijven controles op hygiëne en veiligheid cruciaal.

Tatoeages zijn de laatste jaren steeds populairder geworden. Er duiken in de medische literatuur ook steeds meer gevallen op van complicaties waarvoor achteraf medisch ingrijpen nodig is. Het gaat bijvoorbeeld om allergische reacties of infecties. De meest voorkomende overtredingen zijn de overschreden datum voor steriliteit van inkten en naalden, het ontbreken van een door de klant ondertekend document over de risico’s van tatoeage en piercing, het ontbreken van informatie over de risico’s van tatoeage in het salon (moet verplicht uitgehangen worden), en niet-afwasbare muren en oppervlakten.

Salons waar inbreuken worden vastgesteld, krijgen een waarschuwing. De waarschuwingen worden opgevolgd bij een nieuwe controle, waarbij nagekeken wordt of de gevraagde correcties werden gedaan. Bij de meerderheid van de dossiers is dit het geval. Wanneer het gaat om ernstige inbreuken of herhaalde vaststellingen van inbreuken wordt de Federale Gezondheidsinspecteur (FGI) geïnformeerd. De FGI’s treden ook op wanneer ze een schriftelijke klacht ontvangen. In dit laatste geval gaat het vaak om dossiers die infecties van de huid onder de tattoo betreffen. Voor de jaren 2015-2018 gaat het in totaal om 17 gevallen waarbij de FGI’s zijn opgetreden. In één geval werd tot sluiting van een salon overgegaan.