In de Commissie Buitenlandse Zaken werd afgelopen woensdag een resolutie aangenomen om leeftijdsdiscriminatie internationaal te bestrijden. Ik wil met dit ambitieuze voorstel ouderen wereldwijd een betere houvast geven om van hun rechten te doen gelden. Dit hoop ik te bereiken via een internationale VN-conventie. In de commissie stemde enkel N-VA tegen, Vlaams Belang onthield zich. Van Hoof is opgetogen: “In een warme, geborgen samenleving kan het niet dat ouderen zich afgeschreven of uitgesloten voelen. Maar ondanks hun toenemend maatschappelijk belang kampen ze met discriminatie op de arbeidsmarkt. Daarnaast ervaren ze een gebrek aan voorzieningen op vlak van vrijetijdsbesteding, zorg en toegankelijkheid.”

Zestigplussers zijn vandaag demografisch de snelst groeiende groep. Momenteel is wereldwijd 1 op 9 mensen ouder dan 60, in 2050 zal dit oplopen tot 1 op 6. In België schat men de groep senioren in 2050 zelfs op 30% van de totale bevolking.

De verouderende demografie wordt al te vaak geproblematiseerd. Stereotypen over senioren als flexibel, traag en zorgbehoevend creëren helaas het beeld van senioren als een last, terwijl deze evolutie net opportuniteiten biedt. Hun levenservaring is immers van onschatbare waarde.

Ik bekijk de bescherming daarom vanuit een breed perspectief. Allereerst wil ik leeftijdsdiscriminatie op internationaal niveau bestrijden. Daarnaast hebben senioren een hogere fysieke kwetsbaarheid. Zo heeft één of vijf van de Belgische senioren kans om slachtoffer te worden van mishandeling. Maar dit is een wereldwijd fenomeen. Internationale cijfers van de VN geven een prevalentie aan van 3 tot 10%.

VN-conventie

Om deze problemen aan te pakken, dring ik in mijn resolutie aan op het afsluiten van een VN-conventie. Vele mensenrechtenverdragen en rapporten zijn leeftijdsblind. Een internationale conventie verplicht landen tot positieve maatregelen om discriminatie van ouderen tegen te gaan. Het biedt een belangrijke inhoudelijke leidraad om nationale wetten en rechten rond senioren te implementeren. De verdragen zorgen bovendien voor een juridische stok achter de deur. Burgers kunnen zich hierop beroepen in de rechtbank en krijgen de mogelijkheid om internationaal klacht in te dienen tegen een schending van hun rechten wanneer de nationale rechtsmiddelen uitgeput zijn. Zo kan men staten verantwoordelijk stellen als zij onvoldoende ondernemen om hun ouderen te beschermen.

Op VN-niveau is op dit moment een discussie gaande over het afsluiten van zo’n conventie. Dit voorjaar vind al de tiende editie plaats van de VN-“Open Ended Working Group on Ageing”, die onder meer onderzoekt of een conventie mogelijk is. We moeten een veel kordater standpunt innemen. België en de EU zijn voorstander van een betere bescherming van oudere personen, maar houden zich tot nu wat afzijdig in de discussie over de conventie

Ik vind dat België voorloper moet zijn binnen de VN én de EU door actief te pleiten voor een VN-verdrag over leeftijdsdiscriminatie. Al te vaak blijken ouderenrechten niet sexy genoeg om ons op de barricaden te krijgen. Daar wil ik verandering in brengen met deze resolutie.