Sinds 2007 staan seksuele en reproductieve gezondheid en rechten op de agenda van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Een doorlichting door Sensoa van de uitgaven in 2018 voor seksuele en reproductieve gezondheid zoals contraceptiva en zwangerschapsbegeleiding binnen de federale ontwikkelingssamenwerking toont echter een zorgwekkende tendens. We zien een gestage afname van het aandeel van de totale uitgaven voor officiële ontwikkelingshulp (ODA) van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) dat hieraan besteed wordt.

Ik stelde deze daling aan de kaak bij Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en pleitte in een parlementaire vraag voor een verhoging van de uitgaven de komende jaren. De Minister liet in zijn antwoord weten dat de budgetten voor seksuele gezondheid en reproductieve rechten de komende jaren sterk zullen stijgen, wanneer nieuwe gouvernementele projecten in o.m. Benin, Guinée, Burkina Faso, Rwanda en Senegal op kruissnelheid komen. In 2019 hadden 4 van de 17 nieuwe projecten betrekking op seksuele en reproductieve gezondheid, goed voor een totaalbedrag van 53,8 miljoen euro.