CD&V is tevreden met de uitbreiding van de terugbetaling van psychologische zorg naar jongeren en ouderen. Wij ijverden al lang voor deze uitbreiding. Bovendien merken we dat beide groepen in coronatijden net bijzonder kampen psychologische problemen, eenzaamheid en isolement. Toch zijn er nog te veel drempels in het systeem en is er te weinig inspraak voor klinische psychologen. Het principe van de terugbetaling is goed, maar de uitwerking laat te wensen over. Het systeem is veel te complex voor zowel de patiënten als de psychologen. De drempels moeten eruit. In een resolutie roept roep ik op om volledige hervorming van het terugbetalingssysteem.

Het systeem van gedeeltelijke terugbetaling van psychologische zorg is in werking sinds april 2019. Een patiënt kan via een voorschrift van huisarts of psychiater een reeks van maximaal 8 sessies per jaar volgen bij een ‘gecontracteerde’ klinisch psycholoog of orthopedagoog. Maar waar voordien jongeren en 65-plussers vroeger geen aanspraak konden maken op terugbetaling, genieten zij door de maatregel van de regering nu wel dit voordeel.

Toch is er nog dringend nood aan verbetering. Dit hele systeem is bijzonder complex en  weinig transparant. Huisartsen weten vaak niet welke klinische psychologen of orthopedagogen in hun regio gecontracteerd zijn. Ook zijn weinig klinisch psychologen in het systeem gestapt. Veel klinisch psychologen waren immers niet bereid om te werken tegen het lage vastgelegde tarief van 45 EUR voor 45 minuten.

CD&V wil daarom naar een volledige hervorming van het terugbetalingssysteem. We moeten naar een systeem op twee niveaus. Een eerste algemeen niveau dat matige psychologische problemen opvangt en vlot toegankelijk is, zonder bepaalde toelatingsvoorwaarden en voorschriften. En een tweede niveau dat gespecialiseerde zorg aanbiedt wanneer het eerste niveau niet volstaat.

Verder is het voor CD&V essentieel dat de psychologen en orthopedagogen als volwaardige partner betrokken worden bij het uitwerken van het terugbetalingssysteem. Ik pleit daarom voor de oprichting van de Psycho-Mut, een overeenkomstencommissie binnen het RIZIV, waar de klinische psychologen en orthopedagogen samen met de ziekenfondsen afspraken kunnen maken.

Ik diende een resolutie in om deze eis kracht bij te zetten. Voor ons is geestelijke gezondheidszorg een absolute prioriteit voor volksgezondheid de komende jaren. Maar liefst 1 op de 3 Belgen heeft te kampen met psychologische moeilijkheden. Volgens OESO zouden de directe economische kosten van het hoge aantal Belgen met psychische problemen voor ons land op 20,7 miljard EUR wordt geraamd.