De plenaire vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft donderdag 16 april gestemd voor een uitbreiding van het rookverbod in de wagen. De nieuwe regeling verhoogt de minimumleeftijd van de bijzitter van 16 naar 18 jaar. Roken in de wagen in bijzijn van een kind of jongere onder 18 jaar wordt bovendien strafbaar. Ik werkte voor dit voorstel samen met collega’s Catherine Fonck (CdH) en Karin Jiroflée (sp.a).Dit is een belangrijke horde in het beschermen van jongeren tegen de schadelijke gevolgen van tabak. Wie de schadelijke gevolgen van tabak op jongeren kent, weet dat dit een logische keuze is.

Dagelijks sterven er maar liefst 40 mensen aan de gevolgen van roken, zowel actief als passief. Dat zijn 15.000 doden per jaar. Deze cijfers zouden iedereen onmiddellijk moeten aansporen om een krachtig en omvattend beleid te voeren om het aantal tabaksslachtoffers drastisch terug te dringen.

Roken in de wagen

Met dit voorstel wil ik vooral minderjarigen en jongeren beschermen. Minderjarigen zijn extra kwetsbaar voor de schadelijke stoffen in sigarettenrook omdat hun lichaam nog in volle ontwikkeling is. Meerokende tieners lopen een groter risico op chronische aandoeningen aan de luchtwegen, zoals astma en cardiovasculaire aandoeningen. Bovendien zijn hun hersenen meer vatbaar voor verslavingsgedrag.

De vroegere minimumleeftijd van 16 jaar was niet langer vol te houden. De wetgeving was onlogisch. Tabak mag immers niet meer verkocht mag worden aan -16plussers.

Verder breiden de amendementen van CD&V de bevoegdheden van controleurs van de FOD Volksgezondheid uit. Een rookverbod in de wagen heeft weinig zin als er niet op gecontroleerd wordt en geen sancties kent. Daarom zorgen onze amendementen er nu voor dat controleurs chauffeurs kunnen controleren en administratieve sancties mogen opleggen.1

Antitabaksplan

De uitbreiding van het rookverbod in de wagen is deel van het antitabaksplan van CD&V. Eerder stemde de Kamer al voor een totaalverbod op reclame voor tabak. Ook aan dit voorstel werkte Els Van Hoof (CD&V) mee.

Meer info

Els Van Hoof: 0474 52 68 18

1. De sancties zijn:

  • Een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en/of ene geldboete van 26 euro tot 1000 euro bij overtreding van het rookverbod in de wagen in aanwezigheid van minderjarigen;
  • Bij recidive binnen de 3 jaar na een eerste overtreding: een mogelijke verdubbeling van de bovenvermelde strafbepaling;
  • Een gevangenisstraf van 15 dagen tot 3 maanden en een boete van 1000 euro tot 2000 euro voor zij die controleurs verhinderen tijdens een controleopdracht.