Ik dien een nieuw wetsvoorstel in om gokkers te beschermen tegen verslaving. We moeten responsabiliseren door, naar het Nederlandse voorbeeld, een zorgplicht in te voeren. Kansspelaanbieders hebben als eerste zicht op eventueel risicogedrag van spelers. Door mijn voorstel zullen ze moeten aantonen dat ze problematisch gokgedrag opsporen, risicogokkers uitsluiten en hen doorverwijzen naar de juiste hulpverlening. Het recht om mensen aan het gokken te brengen gaat samen met de plicht voor de betrokkene zorg te dragen. Het voorstel maakt deel uit van een pakket aan maatregelen om kansspelen te reglementeren, waaronder ook een verhoging van de minimumleeftijd naar 21 voor alle kansspelen.

Woensdag 13 mei starten in de commissie Justitie hoorzittingen rond een pakket maatregelen om kansspelen te reglementeren. De gokproblematiek in ons land neemt de laatste jaren immers sterk toe. In 2018 werd 220 miljoen euro online vergokt, liefst 2,5 keer meer dan vier jaar geleden. Die toename heeft zijn prijs. 5,2% van de bevolking, ofwel een half miljoen Belgen, zijn probleemgokkers. In 2018 werden 353.312 Belgen uitgesloten van gokken via EPIS (Excluded Persons Information System). Hun gokverslaving leidt in veel gevallen tot schulden, depressie en sociale uitsluiting.

Met een nieuw wetsvoorstel wil ik kansspeluitbaters mee verantwoordelijk maken. Van Hoof: “Winst mag nooit primeren op gezondheid. Kansspeluitbaters moeten er mee voor zorgen dat gokkers niet verslaafd raken aan hun spelen.”

Door het invoeren van een zorgplicht moetenkansspelaanbieders kunnen aantonen een volwaardig verslavingspreventiebeleid te voeren. Dat begint bij preventie van problematisch gokgedrag. Aanbieders moeten spelers voldoende informeren over de risico’s van kansspelen, de speler zoveel mogelijk inzicht geven en hem helpen in een matig speelgedrag.

De kansspelaanbieders moeten actieve invulling te geven aan de zorgplicht. Ze moeten spelers systematisch op de hoogte stellen van hun gokgedrag, door feedback via meldingen, e-mail, chat of persoonlijk contact. Ze moeten het speelgedrag systematisch registreren en analyseren.

Bij een redelijk vermoeden van problematisch speelgedrag dienen ze in te grijpen. Ook dienen ze de gegevens uit hun onderzoek geanonimiseerd beschikbaar te stellen voor onderzoek omtrent gokverslaving.

Aanbieders hebben vaak als eerste een zicht op eventueel risicogedrag en overmatige deelname aan kansspelen. Wanneer ze problematisch of overmatig gokgedrag registreren hebben ze de plicht probleemgokkers te verwijzen naar gokhulpinstanties, hen uit te sluiten van de eigen spelen of te adviseren zich te laten registreren in EPIS.

Sancties

Indien spelers zich niet laten uitsluiten in EPIS dienen kansspelaanbieders de toezichthouder van de Kansspelcommissie op de hoogte te stellen. De Kansspelcommissie is bevoegd om na te gaan of kansspeluitbaters voldoen aan deze zorgplicht. Indien inbreuken worden vastgesteld kan de Kansspelcommissie administratieve geldboetes opleggen, ook strafrechtelijke vervolging behoort tot de mogelijkheden. De nadere regels voor de invulling van de zorgplicht worden via Koninklijk Besluit bepaald.

Pakket maatregelen

Het wetsvoorstel van de zorgplicht maakt deel uit van een breder pakket aan maatregelen van CD&V om toegankelijkheid, beschikbaarheid en maatschappelijke aanvaarding van gokken te verminderen. Zo wil de partij de leeftijd voor alle kansspelen verhogen naar 21 jaar, controle met e-ID en het EPIS-systeem verplichten en heeft het een voorstel rond gokreclame.

Vanaf woensdag 13 mei starten de hoorzittingen in de commissie Justitie omtrent de maatregelen.

Klik hier om het volledige wetsvoorstel te raadplegen.