CD&V heeft in de Kamer een wetsvoorstel ingediend om financiering te voorzien voor contractstages binnen de bacheloropleiding verpleegkunde. Studenten die in hun laatste jaar stage lopen zouden zo een onkostenvergoeding ontvangen. Hiermee wil Kamerlid Els Van Hoof de studie verpleegkunde aantrekkelijker maken om tegemoet te komen aan het personeelstekort in de sector.

Sinds 2016 moeten studenten verpleegkunde in het vierde jaar van hun bacheloropleiding stage lopen in twee zorginstellingen. Vele studenten ervaren dit als een zware periode. Zo betalen zij inschrijvingsgeld om als verpleegkundige-in-opleiding te werken maar krijgen ze geen onkostenvergoeding voor verplaatsingen, parking en maaltijden. Bovendien moeten vele zij-instromers de stage combineren met hun gezinsleven.

Met deze financiering hoopt CD&V meer toekomstige studenten en zij-instromers te kunnen warm maken voor de opleiding. De verpleegkundige is immers al jaren een knelpuntberoep. Met de nakende pensioneringsgolf van babyboomers, stevent België af op een structureel tekort aan verpleegkundigen. De Morgen bericht vandaag dat één op de vijf studenten verpleegkunde tijdens de coronacrisis is beginnen te twijfelen aan de opleiding of die zelfs heeft stopgezet.

Van Hoof: “Het is onaanvaardbaar dat we gemotiveerde, talentvolle studenten verpleegkundigen kwijtspelen omdat stages te kostelijk zijn of teveel druk leggen op hun gezin. Maar we stellen we vast dat het aantal verpleegkundigen in opleiding al vier jaar afneemt. Tegenover 2016 is het cijfer maar liefst met 20% gedaald, terwijl we elk talent nodig hebben in onze zorg. De coronacrisis heeft nogmaals aangetoond hoe essentieel dit beroep is. De financiële kost van de stage mag nooit een drempel zijn om de opleiding aan te vatten of af te ronden!

Het wetsvoorstel legt vast dat de contractstage in het vierde opleidingsjaar moet gefinancierd worden. Deze financiering zou dan in samenspraak met de Gemeenschappen uitgewerkt worden.

Bekijk via deze link de tussenkomst bij ROB TV.