Het Boeddhisme, met ruim 100.000 volgers in België, wordt eindelijk erkend. Dit betekent dat het officieel kan worden onderricht.

Ikzelf was groot pleitbezorger van de erkenning van het Boeddhisme en diende hiervoor een wetsvoorstel in. Waar er mens is, is er hang naar spiritualiteit. Dit wordt nu beter omkaderd. Lees hieronder het artikel in De Standaard.

Boeddhisten blij met erkenning: ‘Geld is oké, maar onze leer in de gevangenis is belangrijker’

De Standaard,

Do. 01 Okt. 2020, Online

Na veertien jaar lobbyen wordt het boeddhisme als niet-conventionele levensbeschouwing erkend. Dat staat in het nieuwe regeerakkoord.

Het boeddhisme zal dus geld krijgen om zijn filosofie te verspreiden. ‘We zijn heel blij’, zegt Carlo Luyckx, de voorzitter van de Boeddhistische Unie van België (BUB). ‘Nu krijgen we eindelijk toegang tot ziekenhuizen en gevangenissen.’

Er zijn dinsdag nogal wat telefoons gedaan onder de Belgische boeddhisten. Wat ze vreesden dat nooit zou gebeuren, staat plots zwart op wit in het nieuwe regeerakkoord: De Croo I zal het boeddhisme officieel erkennen als achtste eredienst in ons land.

Dat betekent onder andere dat het boeddhisme geld zal krijgen om de bedienaars van zijn erediensten te betalen. ‘Hoeveel geld juist, dat zal pas blijken wanneer de wet uiteindelijk wordt gestemd’, zegt Els Van Hoof (CD&V) die het wetsvoorstel tot erkenning heeft ingediend.

150.000 Belgische boeddhisten

‘Die financiële steun is niet het belangrijkste voor ons’, zegt Carlo Luyckx, de voorzitter van de Boeddhistische vereniging ‘Naar we al konden horen, komt er geen verhoging van het budget voor erediensten maar een herverdeling. We zijn dankbaar voor de steun die komt, zeker na al die jaren dat we enkel maar konden overleven op giften van onze leden.’

Carlo Luyckx zegt dat in ons land 150.000 Belgen zijn die het boeddhisme als levensbeschouwing aanhangen, verdeeld over een dertigtal verenigingen. Ruim een half miljoen landgenoten is geïnteresseerd in de leer.

In ziekenhuizen en gevangenissen

‘We zijn nu al bijna een halve eeuw actief in België. Deze officiële erkenning is een enorme bevestiging voor ons. Het betekent dat de overheid het belang van het boeddhisme inziet. Zo kunnen scholen die dat willen onze leer straks in hun lessenpakket aanbieden. Zo kunnen ziekenhuizen en gevangenissen onze lama’s, zo heten onze priesters, binnenlaten. We zijn vooral blij dat we eindelijk in de gevangenissen kunnen. We denken dat gedetineerden die kennismaakten met het boeddhisme betere mensen zijn wanneer ze buitenkomen. We willen ook graag samenwerken met centra voor geestelijke gezondheidszorg. In deze tijden van burn-outs en coronastress kan het boeddhisme zeker helend helpen.’

Het boeddhisme wordt de achtste eredienst met een officiële erkenning. In de groep erediensten met een godsdienst (die dus het bestaan van een God erkennen) zijn dat de rooms-katholieke, de orthodoxe, de anglicaanse, de protestantse, de joodse en de islamitische. In de groep niet-confessionele levensbeschouwingen (dus zonder God) zijn dat de vrijzinnigen en de boeddhisten. Het is van 2012 (de vrijzinnigen) geleden dat nog eens een eredienst is erkend.

Meer controle

CD&V-parlemenslid Els Van Hoof was een van de drijvende krachten die pushte voor de erkenning van het boeddhisme. ‘Je ziet dat steeds meer mensen zich aangetrokken voelen tot die leer. Dat die zich steeds breder verspreidt in onze samenleving en ze belangrijker wordt, invloedrijker. Zodra je een eredienst subsidieert, kan het ook meer controle uitoefenen. Ook dat is belangrijk.’

Els Van Hoof merkt ook op dat het boeddhisme ondertussen aan alle criteria beantwoordt voor erkenning: ze hebben een representatief orgaan (BUB), zijn langdurig aanwezig op ons grondgebied (sinds eind jaren 1960), ze hebben

een maatschappelijk nut en een hoog aantal aanhangers (0,7 procent beoefenaars, voor 5 procent een inspiratiebron).

De erkenning van het hindoeïsme, waar Els Van Hoof ook een wetsvoorstel voor indiende, staat niet in het regeerakkoord.

De terugkeer van Frank Vandenbroucke, drie gloednieuwe CD&V’ers en iedereen baas op eigen terrei…

In het centrumakkoord van de Vivaldi-partijen zit voor elke partij wel iets. Maar om samen door één …

Een Trump in het nauw maakt rare sprongen. Dat bleek tijdens het eerste debat met Joe Biden, waarin …

De regering moet op zoek naar minimaal 7 miljard euro om haar beloftes in het regeerakkoord na te k…

Paul Demeyer ■