De federale regering opent in 2021 een nieuw Zorgcentrum Seksueel Geweld in het Universitair Ziekenhuis van Leuven. Leuvens Kamerlid Els Van Hoof is al lang pleitbezorger van de Zorgcentra en ondervroeg de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen hierover tijdens de bespreking van haar beleidsverklaring deze week. Van Hoof: “UZ Leuven heeft zeker de juiste expertise om alle hulp voor slachtoffers van seksueel geweld samen te brengen. Dit zal zorgen voor een veel lagere drempel om klacht in te dienen én een goede medische en psychologische begeleiding van mensen die net een traumatische ervaring achter de rug hebben. Uit een wetenschappelijke evaluatie bleek dat het aantal slachtoffers dat aangifte doet steeg van 1 op 10 buiten naar 7 op 10 in de Zorgcentra.” 

Van Hoof is vooral blij dat voldoende middelen worden vrijgemaakt. Van Hoof:“Ik ondervroeg de staatssecretaris hierover tijdens de bespreking van haar beleidsverklaring in de Kamercommissie gezondheid en gelijke kansen deze week. Zij gaf aan dat vanaf 2021 een budget van 13,5 miljoen wordt voorzien voor de werking van 6 zorgcentra, vanaf 2023 volgt een budget van 17,8 miljoen euro voor zorgcentra in elke provincie.” 

Voor de provincie Vlaams-Brabant werd dit jaar een oproep opengesteld waarop ziekenhuizen zich konden inschrijven, het is nu dus UZ Leuven die de erkenning krijgt. Van Hoof: “Dit is een goede keuze. UZ Leuven heeft de expertise in huis om dit project in goede banen te leiden. Maar het werk is hiermee nog niet af. De volgende stap is om samenwerkingsprotocollen af te sluiten tussen ziekenhuis, parket, politie en DNA-labo’s. Ook moeten de nodige opleidingen worden georganiseerd om de goede werking van de ZSG te garanderen.” 

Tegen eind 2023 zouden alle 10 zorgcentra volledig operationeel moeten zijn. Van Hoof: “Volgens de staatssecretaris heeft het coronavirus wel een impact op de opening van de zorgcentra, maar komt deze tijdslijn niet in het gevaar. Ik zou hier toch tot waakzaamheid willen oproepen. Zeker nu blijkt dat telefoonlijnen seksueel geweld in Europa tot 40% meer oproepen registreren. In de bestaande Zorgcentra daalde het aantal maandelijkse aanmeldingen al van 98 naar 59, vermoedelijk door de veiligheidsmaatregelen.” 

Achtergrond: 

Een Zorgcentrum na Seksueel Geweld is een dienst in ziekenhuizen waar elk slachtoffer van seksueel geweld terecht kan, 24 op 24 uur, op gelijk welke dag. De Zorgcentra brengen medische zorg, trauma-zorg, slachtofferhulp, politionele ondersteuning en forensische analyse samen in 1 gebouw. Ze worden er opgevangen door gespecialiseerde verpleegkundigen, gynaecologen, spoedartsen, psychologen, en urologen. Ter plekke kan een forensisch onderzoek worden uitgevoerd. Slachtoffers kunnen ook een klacht indienen klacht neerleggen bij de zedeninspecteurs van de politie in het zorgcentrum.   

Voor meer informatie: 


Els Van Hoof   0474/52.68.18