Els Van Hoof verzekert inspraak van kinderen

De Commissie Gezondheid en Gelijke Kansen nam dinsdag 26/1/2021 een resolutie aan om kinderen met een variatie in geslachtskenmerken beter te beschermen tegen onomkeerbare medische ingrepen. Vandaag gaan artsen in samenspraak met ouders vaak over tot een operatie, zelfs wanneer er geen medische noodzaak is. Een amendement van CD&V-Kamerlid Els Van Hoof vraagt dat intersekse kinderen meer inspraak krijgen in dit beslissingsproces. Indien het gaat om oordeelsbekwame minderjarigen, moeten ze altijd de kans krijgen om een operatie te weigeren.

Elke dag worden in ons land vier à vijf kinderen geboren met een variatie in geslachtskenmerken. Bij zo’n 80 kinderen per jaar gaat het variaties met een zware impact. Intersekse variatie is een puur biologisch fenomeen, waarbij mensen worden geboren met een lichaam dat niet voldoet aan de maatschappelijke norm van wat als strikt mannelijk of vrouwelijk wordt gezien. Algemeen wordt aangenomen dat er meer dan 40 verschillende variaties zijn die allemaal onder de noemer “intersekse” vallen. Het gaat dan bv. om zichtbare variaties als een geslachtsorgaan dat te klein is om een mannelijk geslachtslid te zijn en te groot voor een vrouwelijk geslachtslid. Maar ook om onzichtbare variaties, zoals het ontbreken van de baarmoeder of variaties in hormonen.

Van Hoof: “Vandaag gaan artsen te snel over tot operaties om intersekse kinderen een meer “conform en eenduidig geslacht” te geven. Dit terwijl de ingrepen vaak niet medisch noodzakelijk zijn en zelfs onomkeerbare schade kunnen aanrichten. Deze beslissingen worden met de beste bedoelingen genomen, maar kunnen de kinderen opzadelen met een lange reeks van erg pijnlijke ingrepen tot ver in de pubertijd.”

CD&V-Kamerlid Els Van Hoof verscherpte de resolutie met verschillende amendementen die de beslissingsmacht van intersekse kinderen verder uitbreiden. Zelfs wanneer er sprake is van een medische noodzaak, moet de oordeelsbekwaamheid van de minderjarige door bv. een kinder- en jeugdpsychiater of psycholoog worden nagegaan. Indien hij oordeelsbekwaam is, krijgt de minderjarige inspraak in de beslissing tot aanpassing van de geslachtskenmerken. Als de minderjarige geen toestemming geeft, kan de operatie niet uitgevoerd worden.

Van Hoof: “Instemming van de minderjarige moet voortaan de regel zijn. Door mijn amendementen kan een terechte uitzondering voor medische noodzaak niet worden misbruikt door “conservatieve” zorgverstrekkers of ouders om de rechten van het minderjarig kind met een variatie in seksekenmerken uit te hollen. Het welzijn van het kind moet altijd centraal staan.”

Genderwet

Begin 2020 organiseerde Minister voor Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) een colloquium en publiceerde een informatiebrochure voor ouders rond de situatie van intersekse kinderen. Op initiatief van CD&V-Kamerlid Els Van Hoof werd in januari 2020 ook het criterium “seksekenmerken” toegevoegd als beschermd criterium aan de Genderwet. Dit zorgt ervoor dat het strafbaar wordt om te discrimineren op basis van seksekenmerken.

Dit werd het startschot voor uitgebreide werkzaamheden van het parlement rond de situatie van intersekse personen. Er volgden hoorzittingen met experts, verenigingen en ervaringsdeskundigen. De resolutie is een volgende stap. Hierin vragen de parlementsleden aan de regering om wetgeving te voorzien die operaties bij intersekse kinderen niet langer toestaat, wanneer ze medisch niet noodzakelijk zijn.