Er komt voorlopig geen gerechtsgebouw in het Luxemburgcollege. Dat blijkt uit het antwoord van de Minister van Justitie op een parlementaire vraag van Leuvens CD&V–Kamerlid Els Van Hoof. Van Hoof: “Volgens de minister volstaan de huidige gebouwen in Leuven voor justitie. Wel dient een interne herschikking zich op in het justitiepaleis omdat sommige diensten te weinig plaats hebben en andere te veel.”

Het Luxemburgcollege, een belangrijk historisch gebouw met een rijke geschiedenis in de Leuvense Vaartstraat, staat al geruime tijd leeg. De verbouwingen die in 2011 werden opgestart om er de arbeidsrechtbank, arbeidsauditoraat en ondernemingsrechtbank in het gebouw onder te brengen, liggen al jaren stil. Het dossier geraakte in het slop.

CD&V-Kamerlid en Leuvense Els Van Hoof vraagt dringend een oplossing voor het gebouw. “De aanhoudende stilstand van het dossier heeft zowel een negatieve impact op het gebouw als op zijn omgeving. De discussie over een eventuele hervatting van de werkzaamheden moet in een stroomversnelling komen, er zijn andere noden genoeg in Leuven op vlak van ontmoeting en huisvesting.” aldus Van Hoof.

Ze vroeg Minister van Justitie Van Quickenborne dan ook in het parlement of de FOD Justitie nog gebruik zal maken van het gebouw. Die antwoordde negatief. Volgens het behoefteprogramma volstaan de bestaande gebouwen in de Vaartstraat en het Smoldersplein en is het overbodig om de site van het Luxemburgcollege als gerechtsgebouw op te nemen.

Volgens de Minister gebeurde de aanvraag van FOD Justitie destijds op basis van de oude bezettingsnorm. Die werd sindsdien naar omlaag gebracht door de regering Di Rupo op 8 juni 2012. Vandaag moeten overheidsgebouwen een oppervlakte hebben van 13 m2 per Voltijds Equivalent (VTE), en daaraan zouden de huidige gebouwen in Leuven voldoen. Wel dringt een interne herschikking zich op omdat sommige diensten te weinig plaats hebben en andere te veel.

Van Hoof: “Ondertussen blijft het gebouw leegstaan. Men heeft toch te veel tijd verloren in dit dossier.”

Van Hoof ondervroeg ook de Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Mathieu Michel. Volgens de Staatssecretaris kunnen zij niet overgaan tot renovatie van het Luxemburgcollege, als de FOD Justitie niet met een gevalideerd behoefteprogramma aantoont dat zij noodzaak hebben aan het gebouw. Wat dus volgens de Minister van Justitie niet nodig is. Wel wordt binnen de dienst Vlaanderen Regio Oost (VRO) van de Regie der Gebouwen nagegaan of een uitbreiding in het Leuvense Justitiepaleis aan het Smoldersplein nodig is. In functie van zowel de resultaten van deze studie als van het gevalideerd behoeftenprogramma van de FOD Justitie en de opvolging van de bezettingsgraad door de Regie der Gebouwen, zal onderzocht worden of een verdere renovatie van het Luxemburgcollege nodig is om de Leuvense diensten te huisvesten. “Als men nog lang studeert, wordt dit een Kafkaiaans dossier, want dat doet me nu al 10 jaar. De Regie der Gebouwen  zou beter in overleg gaan met de Leuvense rechtbank en het stadsbestuur om deze waardevolle infrastructuur in te vullen. Want ondertussen signaleert de Leuvense rechtbank wel degelijk dat ze extra noden heeft.”

Ten slotte wilde Van Hoof ook weten hoe het zit met de problemen in het nieuwe Leuvense justitiepaleis. Daar was namelijk zelfs na de hernieuwing sprake van mankementen als defecte kranen, toiletten en haperende deuren. Van Hoof: “Volgens de Minister worden deze problemen nauw opgevolgd binnen de dienst infrastructuur van de FOD Justitie. Sedert eind juli 2020 is ook een technisch medewerker aangesteld ter ondersteuning.”