Met 70% conforme controles in 2019 is Leuven één van de meest hygiënische marktsteden in Vlaanderen. Dit blijkt uit cijfers die CD&V-kamerlid Els Van Hoof opvroeg bij bevoegd Minister van Voedselveiligheid Clarinval.

Enkel Oostende scoort beter dan Leuven met 80% conforme marktkramen, maar deze centrumstad kende veel minder controles dan Leuven. Zo werden 86 Leuvense kramen gecontroleerd tegenover 5 in Oostende.

In de andere centrumsteden ligt het aantal conforme controles fors lager. Enkel Genk (67%) en Mechelen (61%) halen nog meer dan 60%. Hasselt en Kortrijk scoren nog lager met respectievelijk 39% en 33% conforme controles.

Van Hoof: “De coronacrisis heeft ons getoond dat correct naleven van hygiënemaatregelen een zaak van leven en dood kan zijn. Het is dan ook van groot belang dat voedselagentschap FAVV frequent controleert op hygiëne in markten. Ik ben zeer blij om te zien dat onze Leuvense marktkramers hierin een voorloper zijn. Leuven kent een zeer rijk marktlandschap met niet minder dan 6 wekelijkse markten in Leuven en deelgemeenten.”

Bij 20% van de controles waren er geen voorzieningen om de handen te wassen. Bij 40% van alle controles in de Vlaamse centrumsteden kon geen correcte mondelinge allergeneninformatie voor niet-voorverpakte levensmiddelen gegeven worden, in 17,8% van de gevallen was ook geen schriftelijke informatie over allergenen beschikbaar. Andere inbreuken waren een slechte toestand van de handelsruimte en moeilijkheid om correct schoon te maken (9,2%), niet-naleving van de temperaturen van gekoelde levensmiddelen en van diepgevroren producten (14,4%), niet-inachtneming van de warme keten (10,7%) en ontdooien van producten in niet-gepaste omstandigheden (6%).

Ook in de Leuvense kramen waren niet-correcte mondelinge allergeneninformatie (23%) en geen voorzieningen om de handen te wassen (17%) de meest genoteerde inbreuken.

Wanneer een marktkramer een ongunstige inspectie kent, kan dit leiden tot de volgende maatregelen: waarschuwing, proces-verbaal, inbeslagname van producten of een tijdelijke sluiting. Er kan ook een hercontrole plaatsvinden.

In Leuven werd 22 keer een waarschuwing gegeven en 5 keer een proces-verbaal van inbreuk opgesteld. 16 keer werd overgegaan tot een hercontrole. Geen enkele keer was het FAVV genoodzaakt om over te gaan tot inbeslagname van producten of een tijdelijke sluiting.Een pluim voor onze marktkramers die streven naar kwaliteitsvolle service en producten voor hun Leuvense klanten.”