Dat er nog discussie is over een geweldloze opvoeding is verontrustend. Het is een principe om na te streven en we gaan ouders niet straffen. Geweld tegen kinderen mag niet gebanaliseerd worden en heeft ook geen pedagogische meerwaarde. Het kind leert enkel geweld als oplossing te zien.

Met een wetsvoorstel samen met mijn collega’s van de CD&V-Kamerfractie Koen Geens en Franky Demon willen we het recht van een kind op een geweldloze opvoeding verankeren in het Burgerlijk Wetboek. Onder meer het Kinderrechtencommissariaat, maar ook heel wat internationale organisaties pleiten daar al langer voor. België is samen met Italië, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk de laatste Europese landen waar het recht op een geweldloze opvoeding nog niet in een wet gegoten is.