Leuvens CD&V-Kamerlid Els Van Hoof vroeg Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met de regie der Gebouwen Mathieu Michel om een balans op te maken van alle gebouwen die de Regie beheert in de provincie Vlaams-Brabant. Uit zijn antwoord blijkt dat de Regie der Gebouwen in Vlaams-Brabant 55 gebouwen bezit, waarvan 37 in eigendom en 18 gehuurd, goed voor een totale oppervlakte van 292.044 m2.

Van Hoof: “De Regie der gebouwen heeft een breed arsenaal aan gebouwen in haar bezit. Denk aan overheidsdiensten zoals het Gerechtshof en de Centrale gevangenis in Leuven, maar ook aan ander architecturaal en historisch erfgoed, zoals het Afrikamuseum in Tervuren en het Luxemburg- en Villerscollege in Leuven. Het is dus van cruciaal belang dat haar portefeuille goed beheerd wordt, en dat de gebouwen een vitale invulling krijgen. “

3,37% van de gebouwen staat leeg. In Oost-Brabant is dat 3,2 %, ofwel zo’n 6.453 leegstaande vierkante meters, op een totaal van 201.319 m2.

In Tervuren staat het administratief centrum van de FOD Financiën voor 85% leeg sinds 2017. Een deel van de leegstaande oppervlakte werd aan de gemeente Tervuren beschikbaar gesteld voor de uitbating van een COVID-19 testcentrum.

Van Hoof juicht dergelijke tijdelijke oplossingen toe, maar pleit wel voor meer structurele oplossingen voor leegstand. Van Hoof: “3,37 % leegstand lijkt niet zo heel veel, maar voor de gebouwen die lang leeg staan is de impact wel nefast. Sommige gebouwen staan al decennia te verkommeren. Ons historisch erfgoed lijdt onder de besluiteloosheid van sommige overheidsdiensten.”

Van Hoof verwijst naar het bekende leegstanddossier van het Luxemburgcollege, een beschermd monument in het centrum van Leuven, dat al sinds 2000 leegstaat. Ondanks verschillende aankondigingen dat de FOD Justitie gebruik zou maken van het gebouw, is er nog steeds geen nieuwe bestemming gevonden. Minister van Justitie Van Quickenborne gaf onlangs zelfs aan dat de FOD Justitie niet meer van plan is om haar diensten uit te breiden in Leuven, ondanks signalen dat hier wel degelijk nood aan is.

Van Hoof: “Het is zeer frustrerend dat dit dossier maar blijft aanslepen. Het is tijd om knopen door te hakken.“ Ze roept de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen op om in overleg te gaan met Stad Leuven om het gebouw een nieuwe bestemming te geven.

Opmerkelijk is ten slotte dat het patrimonium van de Regie der Gebouwen steeds kleiner wordt. Zo is ten opzichte van 2017 het aantal gebouwen in hun beheer stelselmatig afgenomen. In 2017 ging het om 66 gebouwen, vandaag zijn het er 55, ofwel een afname van zo’n 17% op 5 jaar tijd.