In een internationale ranking van genderevenwicht bij ambassadeurs bengelt België helemaal onderaan: slechts 11 procent van onze ambassadeurs in 2020 waren vrouwen. CD&V-Kamerlid Els Van Hoof wil al langer de diplomatie vervrouwelijken en betreurt dat de regering haar resolutie rond dit thema negeert.

Van Hoof: “Mijn resolutie vraagt dat de regering onderzoekt of een Speciaal Gezant voor gendergelijkheid, vrouwen- en meisjesrechten kan aangesteld worden binnen het diplomatiek korps. Die Gezant kan vrouwenrechten niet alleen op de agenda zetten op internationale fora, maar ook de inspanningen coördineren om onze diplomatie te vervrouwelijken. De Gezant zou ook een monitoringrol kunnen aannemen en elk jaar verslag uitbrengen aan het parlement, waarin hij of zij nagaat of voldoende budget wordt besteed aan gendergelijkheid en of de doelstellingen inzake gendergelijkheid ook worden nageleefd.”

De resolutie van Van Hoof werd in april 2021 unaniem goedgekeurd. Toch houdt de regering volgens het Kamerlid onvoldoende rekening met de ideeën uit haar resolutie. In een antwoord op een parlementaire vraag van Els Van Hoof in augustus 2021 gaf Minister van Buitenlandse Zaken Wilmès aan dat de aanstelling van een speciaal gezant voor vrouwenrechten, meisjesrechten en gendergelijkheid riskeert om duplicatie en silovorming in de hand te werken.

Dat terwijl het omgekeerde waar is, volgens Van Hoof: “Een speciaal gezant dient net om de samenhang van beleid rond vrouwenrechten in de verschillende domeinen van het buitenlands beleid te versterken en het beleid een gezicht te geven. Voorbeelden in het buitenland tonen aan dat deze aanpak werkt. Reeds 20 landen, waarvan 12 in Europa, hebben een Ambassadeur voor Vrouwenrechten en/of Gendergelijkheid aangewezen. In Zweden heeft het ‘feministisch buitenlands beleid’ met als speerpunt een Ambassadeur belast met Gendergelijkheid en Vrouwenrechten geleid tot 40% vrouwelijke ambassadeurs en 22% investering in specifieke vrouwenprojecten. Een van de sleutels tot succes die Zweden zelf aanhaalt is duidelijk leiderschap door een Ambassadeur die van de vervrouwelijking van de diplomatie een dagdagelijkse prioriteit maakt.”

De regering zet al wel belangrijke stappen om de diplomatie te vervrouwelijken, zo wordt gekeken naar mentorprogramma’s voor vrouwelijke diplomaten, specifieke loopbaanbegeleiding voor vrouwen, en een opleiding inzake gender bias.