CD&V-Kamerlid Els Van Hoof dient een wetsvoorstel in om de aantrekkelijkheid van de e-sigaret voor jongeren te beperken. Van Hoof: “De e-sigaret heeft haar nut als rookstopmiddel. Maar het kan echt niet langer dat e-sigaretfabrikanten jongeren naar potentieel schadelijke producten leiden met aantrekkelijke smaakjes als popcorn en mango. De elektronische sigaret mag voor hen ook geen opstapje zijn naar roken.” Verder zorgt haar wetsvoorstel voor betere informatieverstrekking aan gebruikers, een snelle aanpak van gevaarlijke stoffen en een gelijkstelling van de regels voor e-sigaretten met en zonder nicotine. Het initiatief kadert in de ambitie voor een ‘tabaksvrije generatie’ met een generatieverbod op tabak, zoals goedgekeurd op het CD&V-congres van 11 december.

CD&V-Kamerlid Els Van Hoof dient een wetsvoorstel in dat zorgt voor een drastische beperking van het aantal smaakjes. Van Hoof: “Uit onderzoek blijkt dat aantrekkelijke smaakjes ervoor zorgen dat de bereidheid van jongeren toeneemt om e-sigaretten te proberen. Jongeren zien e-sigaretten met fruitsmaakjes als minder schadelijk. 8 op 10 jongeren startte met vapen door een smaakje. Het is niet de bedoeling dat jongeren massaal aan het vapen worden gebracht, zeker nu blijkt dat de e-sigaret helemaal niet zo onschadelijk is als eerst gedacht.” 

Een drastische beperking van het aantal smaakjes maakt ook controle van de samenstelling overzichtelijker. Van Hoof wil dat een lijst wordt opgesteld van enkele smaakjes die nog toegestaan zijn. Zo blijft de e-sigaret aantrekkelijk voor volwassenen als rookstopmiddel. Van Hoof: “De tabaksindustrie beweert vaak dat de smaakjes nodig zijn om mensen te doen overstappen van de sigaret naar de e-sigaret. Maar men moet mij toch eens uitleggen waarom daarvoor honderden smaakjes nodig zijn. Als we zien dat 1 op 3 jongeren de e-sigaret gebruikte zonder eerst gerookt te hebben, is het toch duidelijk dat de e-sigaret haar rol in het tabaksontmoedigingsbeleid voorbijschiet.“

Van Hoof gaat verder: “Nog erger is dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat de e-sigaret een opstap vormt naar de sigaret. Een rapport van NASEM, het nationale Amerikaanse wetenschapsinstituut, stelt dat de kans om later te roken verhoogt na e-sigaretgebruik, ook als men filtert voor andere risicofactoren. In de e-sigaret zit vaak nicotine, die verslaving in de hand werkt. Zeker op jonge leeftijd zijn hersenen nog in ontwikkeling en zeer gevoelig voor verslavende stoffen. Ook de hand-mondbewegingen die overeenkomen met roken maken een overstap makkelijker.”

Het wetsvoorstel zorgt ook voor een wettelijke gelijkstelling tussen e-sigaretten zonder en met nicotine. Op dit moment worden nicotinehoudende e-sigaretten gebonden aan strengere regelgeving omtrent samenstelling en hoeveelheid. Zo mogen nicotinehoudende e-sigaretten geen cafeïne of andere opwekkende stoffen bevatten. Van Hoof: “Ook e-sigaretten die geen nicotine bevatten, kunnen zeer schadelijk zijn, en bevatten stoffen als tin, lood en nikkel. Het wettelijke onderscheid is niet langer vol te houden.”

Een derde element zijn de gevaarlijke stoffen, ofwel additieven, die aan de e-sigaret worden toegevoegd. In België en de VS zijn zelfs dodelijke slachtoffers gevallen doordat gebruikers de e-sigaretten aanvulden met CBD-olie dat vitamine E acetaat bevat. Van Hoof: “In mijn wetsvoorstel schrijf maak ik het mogelijk dat via Koninklijk Besluit een lijst kan worden opgesteld van gevaarlijke stoffen. Hierdoor kan men sneller op de bal spelen als dergelijke gevaarlijke additieven worden ontdekt.”

Ten slotte zorgt het wetsvoorstel voor betere informatieverstrekking aan de gebruiker. In de verpakking van de e-sigaret zullen fabrikanten verplicht een bijsluiter moeten toevoegen met onafhankelijke en wetenschappelijke informatie over gebruik en risico’s, ook de contactgegevens van onafhankelijke en erkende organisaties als tabakstop zullen worden toegevoegd.

Achtergrond:

12 mei 2020 publiceerde het Trimbos-Instituut, het Nederlands onderzoeksinstituut omtrent mentale gezondheid, haar factsheet rond de e-sigaret. Op basis van recent onderzoek komt Trimbos tot de conclusie dat de e-sigaret gevaarlijker is dan eerder gedacht. Er komen gevaarlijke stoffen vrij tijdens het dampen die kunnen leiden tot schade aan de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel. Het Instituut verwijst ook naar de aantrekkelijkheid van smaakstoffen voor jongeren. In Nederland bestaan meer dan 240 smaakstoffen, gaande van mojito, hazelnootspread en popcorn tot kaneel.