Dit jaar is het 10 jaar geleden dat de gruwelijke oorlog in Syrië ontvlamde. De goedgekeurde resolutie van CD&V-Kamerlid Els Van Hoof wil de aandacht vestigen op de schrijnende situatie van miljoenen vluchtelingen in de Syrische regio. Van Hoof: “Zij zitten op dit moment gevangen tussen hamer en aambeeld. De meesten onder hen willen terugkeren naar Syrië, maar de situatie is daar absoluut niet veilig. Ondertussen verkommeren ze in vluchtelingenkampen in de regio. Dit in stand houden is onmenselijk. De internationale gemeenschap heeft de plicht om deze mensen uit het vagevuur te halen.”

Ook in 2021 blijft de Syrische vluchtelingencrisis met ruime voorsprong de grootste ter wereld. In totaal zijn er 6,6 miljoen Syrische vluchtelingen, ofwel 25 procent van de wereldwijde vluchtelingenpopulatie. 83% van hen wordt opgevangen in de regio. In Libanon is 1 op 7 inwoners een vluchteling, in Jordanië 1 op de 15 en in Turkije 1 op de 23.

CD&V-Kamerlid Els Van Hoof vraagt met haar goedgekeurde resolutie structurele oplossingen. Haar resolutie verkent drie oplossingen, in lijn met het VN-Vluchtelingenagentschap: lokale integratie in de buurlanden, veilige en vrijwillige terugkeer naar Syrië en hervestiging in derde landen.

Lokale integratie

Van integratie en kwaliteitsvolle opvang in de buurlanden is vandaag geen sprake. De vluchtelingen bevinden zich er veelal in vluchtelingenkampen in uitzichtloze situaties van armoede en exclusie. De resolutie vraagt dat België actief pleit voor een nieuw ambitieus financieringsmechanisme voor de opvang en bescherming van Syrische vluchtelingen. Ook moet de Belgische ontwikkelingssamenwerking haar steentje bijdragen via een reeks financieringsinstrumenten. Een voorbeeld is de budgetallocatie vredesopbouw, die bijzondere aandacht zou moeten besteden aan projectvoorstellen die de sociale cohesie tussen Syrische vluchtelingen en gastgemeenschappen in de Syrië-regio bevorderen.

Terugkeer

Het uiteindelijke doel voor velen van hen blijft echter terugkeren naar Syrië. Volgens onderzoek van het VN-Vluchtelingenagentschap hoopt 75% van de Syrische vluchtelingen ooit terug te kunnen keren, maar denkt slechts 6% dit te kunnen doen in het komende jaar. Van Hoof: “Onder het huidige regime kunnen zij absoluut niet op een veilige en waardige manier terugkeren naar Syrië. Er zijn talloze getuigenissen van teruggekeerde Syriërs die gearresteerd en opgejaagd worden door het regime-Assad.”

Daarom vraagt de resolutie dat de regering onderzoekt of een monitoringmechanisme kan opgezet worden dat de voorwaarden voor veilige, vrijwillige en waardige terugkeer in Syrië opvolgt.

Hervestiging

Ten derde moet volgens Van Hoof ook gekeken worden naar hervestiging. De buurlanden van Syrië vangen miljoenen vluchtelingen op, hun absorptiecapaciteit is meer dan bereikt. De resolutie vraagt daarom om het VN-hervestigingsprogramma voor vluchtelingen te versterken, in het bijzonder voor de meest kwetsbare personen.

Grondoorzaken

Ten slotte wil Van Hoof dat België mee blijft zoeken naar een structurele oplossing van het Syrische conflict. Zo vraagt de resolutie dat de regering actief bestudeert of België een grotere bijdrage kan leveren aan conflictgevoelige stabilisatie- en heropbouwinspanningen in Syrië.

Voor Van Hoof is het onbegrijpelijk dat de aandacht van de wereld voor het Syrische conflict lijkt te verslappen: de Verenigde Staten hebben hun prioriteiten verlegd en verschillende regionale regeringsleiders knopen opnieuw diplomatieke banden aan met dictator Assad.

De resolutie vraagt dat de EU-sancties tegen personen en entiteiten die het internationaal recht schenden in Syrië in stand gehouden worden en dat alle personen die oorlogsmisdaden hebben begaan berecht worden volgens het internationaal strafrecht. Van Hoof: “Dat de internationale gemeenschap vandaag haar schouders ophaalt bij een dictator als Assad is ontluisterend. We moeten absoluut blijven doorduwen om alle oorlogsmisdadigers in Syrië voor een tribunaal te krijgen. Het Syrische volk verdient het om eindelijk opnieuw in een veilig en eerlijk land te wonen.”