Voor elk toegediend vaccin in België, moet ons land er één doneren aan het buitenland. Die oproep doet CD&V-Kamerlid Els Van Hoof in een resolutie die ze in de Kamer neerlegt. De donatie kan voor haar via bilaterale contacten of via het internationale solidariteitsmechanisme, zoals COVAX.

Vandaag is in de rijkste landen het grootste deel van de bevolking volledig gevaccineerd. In lage inkomenslanden heeft daarentegen slechts 9,5 procent van de bevolking minstens één dosis heeft ontvangen. Dat blijkt uit cijfers van Our World in Data (20 januari 2022). In Afrika stelt zich het probleem het sterkst. Ongeveer 10% van de bevolking is er volledig gevaccineerd, met grote onderlinge verschillen (meer dan 70% in Mauritius tegenover van 0,17% in Congo). Zelfs bij gezondheidswerkers was in het continent eind november slechts één op vier gevaccineerd.

Gezondheid is een mensenrecht. Ons land moet een voortrekkersrol spelen in deze internationale solidariteit,” zegt Van Hoof. “De WHO heeft het einddoel van 70 procent gevaccineerden in elk land wereldwijd vooropgesteld tegen halfweg 2022. We zitten momenteel achter op schema, met 46 landen die doelstelling naar verwachting niet zullen halen. België moet ambitieuzer zijn en zo het goede voorbeeld geven door een tandje bij te steken.” 

Daarnaast moet het CD&V-voorstel ook de gezondheid van de eigen inwoners beschermen. Van Hoof: “De ongelijke globale verdeling van vaccins stelt een zorgwekkend probleem. Bij gebrek aan wereldwijde vaccinatie blijven varianten zich ontwikkelen. Iedereen, waar ook op de wereld, loopt daardoor opnieuw risico, ook wie al gevaccineerd is.”

De hogere ambitie maakt Van Hoof concreet met het eenvoudige principe van ‘Get one, give one’. “Voor 1 juli 2022 moet België voor elke toegediende dosis van een vaccin tegen Covid-19 in ons land, er ook één doneren. Ook Nederland heeft zich dit streefdoel gesteld,” aldus Van Hoof. Momenteel werden voor minder dan 50% van de 23,64 miljoen in België toegediende doses vaccins gedoneerd naar het buitenland.

Verder vraagt de resolutie de regering om op Europees en internationaal vlak aan te dringen op de snelle uitvoering van de beloofde donaties aan midden- en lagere inkomenslanden. Volgens de tracker van het IMF en de WHO werden er van de 1,8 miljard beloofde vaccindonaties door rijkere landen voorlopig slechts 38% geleverd. Ook pleit Van Hoof erin om blijvende inspanningen te leveren ter ondersteuning van de opschaling van de lokale productie van vaccins. Ze wil ook onderzoeken of het mogelijk is dat ons land van plaats wisselt met COVAX in de leveringswachtrij voor vaccindoses, zonder dat dit een te grote impact heeft op de Belgische vaccinatiecampagne.