Sinds september 2019 verplicht de wet-Van Hoof ziekenhuizen om genitale verminkingen te registreren in het ziekenhuisdossier van de patiënt. Toch voeren ziekenhuizen deze verplichting nog niet systematisch uit, bij gebrek aan uitvoeringsbesluiten. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van CD&V-Kamerlid Els Van Hoof aan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Vandaag, op de internationale dag van nultolerantie tegen vrouwelijke genitale mutilatie, roept ze op om de wet spoedig in uitvoering te brengen.

Momenteel gebeurt er in de meeste ziekenhuizen in België geen accurate en consequente registratie van vrouwelijke genitale verminking. Nochtans is dit sinds 2019 verplicht in de wet, die er kwam op initiatief van Van Hoof.

“Dergelijke registratie is cruciaal om de problematiek aan te pakken,” zegt Van Hoof. “Een verplichting tot registratie zal artsen meer alert maken voor deze problematiek. Het is belangrijk dat gynaecologen en kinderartsen hier aandacht voor hebben, zodat zij het meisje of de vrouw zo goed mogelijk kunnen bijstaan, zowel psychologisch als fysiek. Velen zijn vandaag onvoldoende op de hoogte van de problematiek en hoe ze ermee moeten omgaan.”

Cijfers rond genitale mutilatie verzameld door ziekenhuizen zijn fragmentarisch en wellicht onderschattingen. Voor 2019 werden 22 verblijven geregistreerd voor een primaire diagnose en 332 voor een secundaire diagnose. Nochtans zijn betrouwbare cijfers cruciaal om zicht te krijgen op de problematiek. “Het is momenteel niet mogelijk accuraat statistisch onderzoek te doen naar dit probleem. Dit bemoeilijkt een preventieve aanpak van genitale verminking. De wet verplicht daarom de registratie in het medisch dossier van het slachtoffer of de patiënt,” aldus Van Hoof.

Nederland en Frankrijk kennen al een registratiesysteem voor vrouwelijke genitale mutilatie. In België gebeurt dit vooralsnog alleen op een consequente manier in de twee bestaande referentiecentra te Sint-Pieter en Gent.

Vandenbroucke antwoordde dat de uitvoering van de wet opgenomen is in een actieplan van het kabinet voor 2022-24. In het eerste kwartaal van 2022 komen er verder ook resultaten van een onderzoek naar de prevalentie van genitale mutilatie, uitgevoerd door GAMS.