CD&V-Kamerlid Els Van Hoof wil strenge maatregelen nemen om de groeiende problematiek van gokverslaving bij jongeren aan te pakken. Ze wil kansspeloperatoren die de leeftijdscontrole niet correct naleven dwingen de integrale inzet terug te geven aan te jonge spelers. Ze diende hiertoe een voorstel in de commissie Justitie. De Kansspelcommissie kan deze maatregel opleggen wanneer de kansspeloperator geen leeftijdscontrole heeft uitgevoerd of de speler niet heeft uitgesloten na vaststelling dat deze te jong was.

Van Hoof: “Jongeren zijn zeer kwetsbaar voor gokverslaving. Aangezien hersenen pas volgroeid zijn op een leeftijd van 24 jaar, zijn jonge mensen extra kwetsbaar voor het ontwikkelen van verslavingen, of het nu gaat om alcohol, tabak, drugs of gokken. 4,5 % van de Vlaamse en 7,5 % van de Waalse minderjarige deelnemers aan kansspelen behoren tot de groep risicogokker. Het is schandalig dat hardleerse gokbedrijven de regels rond leeftijdsgrens willens en wetens aan hun laars lappen en jonge mensen doelbewust afhankelijk maken van kansspelen. Jongeren spelen met geld, maar gokoperatoren spelen met hun toekomst.”

Toch krijgen jongeren vandaag toegang tot kansspelen die voor hen eigenlijk wettelijk verboden zijn. In het schooljaar 2018-2019 gaf 10% van de leerlingen in het secundair onderwijs aan te hebben gegokt op sportweddenschappen. Vandaag staat de leeftijdsgrens voor gokken in cafés en dagbladhandels, alsook online en offline (sport-) weddenschappen op 18 jaar. Voor online en offline casino’s en speelautomatenhallen is dat 21 jaar. Van Hoof diende eerder een wetsvoorstel in om deze leeftijdsgrens te veralgemenen voor alle vormen van gokken.

Van Hoof wil kansspelaanbieders aansporen om jonge spelers consequent uit te sluiten van hun spelen. Van Hoof: “Vandaag stellen kansspeloperatoren de leeftijdscontrole vaak uit tot het moment waarop ze winst moeten uitkeren. Ze weigeren dan de winst uit te keren wanneer ze vaststellen dat de speler niet voldoet aan de minimumleeftijdsvereisten, maar lieten initieel wel toe dat de betrokken speler gokte. Onverantwoord, want de prikkel om te gokken is wel gewekt. Het is hoog tijd dat we deze hardleerse sector responsabiliseren.”

Concreet krijgt de Kansspelcommissie de bevoegdheid om de kansspeluitbater te verplichten de volledige inzet aan (te jonge) spelers terug te geven. De Kansspelcommissie kan deze maatregel enkel opleggen wanneer de kansspeluitbater geen leeftijdscontrole heeft uitgevoerd of de speler niet heeft uitgesloten wanneer hij vaststelde dat de speler te jong was. Dit kan bv. plaatsvinden wanneer een vader aan een kansspeluitbater meldt dat zijn zoon gebruik heeft gemaakt van zijn account om te gokken, en de jonge speler daarop niet wordt uitgesloten.

Wanneer de Kansspelcommissie de maatregel toepast moet de kansspeluitbater elke inzet die de speler heeft gedaan teruggeven aan de speler of diens ouders of voogd. Het gaat dus niet enkel om de concrete inzet die aanleiding gaf tot de vaststelling van de inbreuk.

Van Hoof hoopt op een brede meerderheid in het parlement. “Twee weken geleden was er in het parlement kamerbrede verontwaardiging over de verkoop van Bpost-kantoren aan kansspeloperatoren. Mijn voorstel is een extra stok achter de deur, die kansspeloperatoren moet aanporren om vroeg in het gokproces in te grijpen en jonge spelers uit te sluiten. En niet enkel bij winstuitkering.”