CD&V-Kamerlid Els Van Hoof wil verplichten dat elke hospitalisatieverzekering de kosten na een suïcidepoging dekt. Ze heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend in de Kamer. Verder wil ze verzekeraars verbieden om bijpremies aan te rekenen of kandidaat-verzekerden te weigeren voor een hospitalisatieverzekering omwille van een suïcidepoging in het verleden.

Van Hoof: “Na een suïcidepoging in het ziekenhuis belanden zorgt al voor een zware mentale klap. Vaak krijgen deze mensen nadien nog een fikse rekening gepresenteerd. Gezien de vicieuze cirkel tussen armoede en psychische problemen, verergeren deze financiële zorgen nog eens de kwetsbare psychische toestand van de betrokkene.”

Voor Van Hoof is deze uitsluiting in hospitalisatieverzekeringen niet alleen een financiële kwestie. “Vele mensen die kampen met suïcidale gedachten voelen al een intens schuldgevoel tegenover hun familie, hun omgeving of de samenleving. Dat suïcidale mensen moeten opdraaien voor de kosten na een wanhoopsdaad, culpabiliseert hen nogmaals. Doordat verzekeraars expliciet bepalen dat deze kosten niet gedekt worden of deze impliciet bestempelen als schade omwille van een opzettelijke daad, wijzen zij deze mensen met de vinger. Zij worden veroordeeld en financieel gestraft. Het duwt hen alleen nog dieper de put in.”

Het probleem eindigt niet bij de niet-terugbetaling van ziekenhuiskosten na een poging tot zelfdoding. Voor mensen die een zelfmoordpoging ondernamen is het ook moeilijker om een hospitalisatieverzekering af te sluiten, of hen wordt een bijpremie aangerekend. Van Hoof: “Zo worden zij dubbel gestraft. We moeten mensen die een suïcidepoging ondernemen juist ondersteunen en helpen bij hun genezing en niet eeuwig brandmerken.”

Om zulke praktijken te vermijden maakt Van Hoof het onmogelijk om een dekking door de verzekeraar te weigeren voor bepaalde kosten omwille van een suicidepoging of een bijpremie aan te rekenen omwille van een voorafgaande zelfmoordpoging. Bovendien wordt bepaald dat de verzekeringsnemer niet verplicht is om deze informatie mee te delen voor het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst.

Achtergrond

Jaarlijks zijn wereldwijd ongeveer 1 miljoen mensen gevallen van zelfdoding. In België gaat het over ongeveer 2.000 mensen per jaar. Het EU gemiddelde in 2015 was 11 op 100.000 inwoners, terwijl dit in België 17 op 100.000 inwoners was. Gegevens over pogingen tot zelfdoding zijn daarentegen veel moeilijker te verkrijgen. Volgens schattingen zouden deze cijfers nog eens 10 tot 20 keer hoger zijn.  In België wordt dit geschat op een jaarlijks aantal tussen 22.000 en 44.000, waarvan bijna 5.000 tot hospitalisatie zouden leiden.

Lees ook mijn interview met VRT