De regering moet een aangepast zorgtraject uitwerken voor mensen met jongdementie, met onder meer aangepaste zorgvormen en -voorzieningen.

Dat staat in een resolutie van de CD&V-Kamerfractie, die donderdagavond unaniem groen licht kreeg in de plenaire vergadering.
Volgens indiener Els Van Hoof hebben mensen met jongdementie andere en vaak ook grotere zorgvragen dan oudere patiënten. Bovendien hebben ze vaak financiële problemen, omdat ze vaak niet meer kunnen werken terwijl ze nog een lening afbetalen of studerende kinderen hebben. Om daaraan tegemoet te komen zijn volgens het CD&V-Kamerlid extra expertise en middelen nodig.

De resolutie die donderdagavond werd aangenomen in de Kamer verzoekt de regering om de federale overheidsdienst Volksgezondheid en de ziekteverzekering Riziv de opdracht te geven een aangepast traject uit te werken tegen 2023. De tekst vraagt ook om te bekijken of de functie van een referentiepersoon voor (jong)dementie in het ziekenhuis in het leven moet worden geroepen. Tot slot moet de regering overleggen met de deelstaten over de nodige financiële en psychosociale ondersteuning van patiënten. Nu komen zij vaak terecht in ouderenvoorzieningen, maar de Kamer vraagt om te bekijken of er aangepaste zorgvormen kunnen komen.

In ons land lijden naar schatting 5.500 mensen onder de 65 jaar aan jongdementie. De ziekte is chronisch en progressief van aard en kan leiden tot geheugenverlies en veranderingen in stemming en persoonlijkheid. Bij jongdemente patiënten verloopt het aftakelingsproces doorgaans sneller dan bij ouderen.

Bron: Knack, 5 mei 2022.