Meerdere malen per jaar zijn er incidenten aan overwegen op spoorlijn 35, de spoorlijn tussen Aarschot en Leuven. Hierdoor zijn de overwegen regelmatig gesloten, vooral tussen Wezemaal en Wilsele-Putkapel. Doordat de overwegen liggen aan drukke verbindingswegen zoals de Aarschotsesteenweg, veroorzaakt het sluiten ervan dan ook steevast verkeersproblemen voor zowel pendelaars als buurtbewoners. Uiteraard brengt dit heel wat frustratie met zich mee. 

Kamerlid Els Van Hoof (cd&v) stelde daarom een parlementaire vraag over dit probleem aan federaal Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). Van Hoof bevroeg de minister over het aantal incidenten aan de overwegen op spoorlijn 35 tussen Wezemaal en Leuven in de periode 2014–2022. Ook vroeg ze de minister naar concrete plannen om dit probleem aan te pakken. Deze vraag kwam er in samenspraak met Leuvens CD&V-jongerenvoorzitter Ruben Geleyns, tevens Wilselenaar, die het probleem aan de kaak stelde bij volksvertegenwoordiger Els Van Hoof. 

Uit het antwoord van Minister Gilkinet, dat in de tweede helft van juli werd ontvangen, blijkt dat er tussen Wezemaal en Leuven in de periode 2014–2022 maar liefst 98 incidenten waren aan overwegen. Recordjaren waren 2019 en 2020 met respectievelijk 17 en 16 incidenten. Voor de specifieke spooroverwegen, blijkt bijna de helft van de incidenten (48 van de 98 incidenten) zich af te spelen aan de spooroverwegen op de drukke Aarschotsesteenweg. Op de tweede en derde plaats staan de overwegen op de stationsstraat in Rotselaar (27 incidenten) en de Eendebroekstraat in Wilsele (10 incidenten). Aan de overwegen op de Pleinstraat in Holsbeek en de Langestraat in Rotselaar werden dan weer 6 incidenten geteld, terwijl er slechts 1 incident werd geteld aan  de Puttebroekstraat in Wilsele. 

Op de vraag naar concrete oplossingen antwoordde minister Gilkinet dat Infrabel reeds heeft gezorgd voor extra aankondigingen van incidenten aan autobestuurders door meldingen op de navigatieapps Waze en Flitsmeister. Aan de overweg op de Stationsstraat in Rotselaar werden volgens de minister dan weer borden geplaatst die oproepen de sporen niet op te rijden wanneer een bestuurder niet zeker is dat hij ook kan doorrijden, en aan de overweg op de Langestraat in Wezemaal komt er tegen eind 2024 een tunnel om de overweg te vervangen. Voor de andere overwegen is de minister minder concreet, en lopen er volgens hem ‘studies’ of ‘zijn er gesprekken lopende met de stad Leuven’. 

Kamerlid Els Van Hoof reageert ontgoocheld op het antwoord van de minister: “Klaarblijkelijk zijn er nog geen concrete plannen om iets te doen aan de incidenten op de spoorwegovergangen in Wilsele, terwijl die overwegen net verantwoordelijk zijn voor 59 van de 98 incidenten. Het informeren van weggebruikers via navigatieapps lost het probleem niet structureel op. De minister gaf aan dat maar liefst 80 van de 98 incidenten te wijten was aan een aanrijding van de overweginstallatie (bv. barelen) van de spoorweginfrastructuur. De oorzaken van de incidenten zijn dus bekend, het is tijd dat nu concrete maatregelen volgen om incidenten te voorkomen, ook aan de spoorwegen in Wilsele. Ik informeer alvast op de gemeenteraad naar de gesprekken die lopende zijn volgens de minister. 

Wilselenaar Ruben Geleyns vult aan: “Ik hoop dat er snel een concreet voorstel komt voor een structurele oplossing. Enkel zo kunnen we de hinder voor pendelaars en buurtbewoners op korte en lange termijn terugdringen. Het probleem zorgt al voor vele jaren frustratie bijj de omwonenden en pendelaars. Elk jaar dat we wachten op een oplossing is een jaar teveel.”