Liefst 80% van tussen 2019 en 2021 gecontroleerde tattooshops houdt zich niet aan alle regelgeving.  Dat blijkt uit cijfers opgevraagd door cd&v-Kamerlid Els Van Hoof bij minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Van Hoof wil dat de FOD Gezondheid de controles opdrijft.

Van Hoof: “Dat zoveel inbreuken worden vastgesteld is verontrustend. En dit is wellicht slechts het topje van de ijsberg. Het onzorgvuldig plaatsen van tatoeages kan ernstige gevolgen hebben. Het kan bijvoorbeeld leiden tot allergische reacties, infecties of andere ernstige medische complicaties. Het is dus van belang dat de bestaande regels en voorschriften tot in het puntje worden uitgevoerd.”

In 2020 waren 60 van de 74 van de gecontroleerde zaken niet in orde met de regels. Een jaar eerder ging het om 39 van de 48 zaken. In 2021 werden door de coronacrisis slechts 6 zaken gecontroleerd, maar ook hier bleken 4 van de 6 zaken niet in orde.

De meest voorkomende inbreuk betreft de niet-registratie van de tatoeëerder bij de FOD Volksgezondheid (23% van de inbreuken). In totaal zijn volgens de minister 1995 tatoeëerders geregistreerd. Afgaande op het aantal inbreuken, schat hij in dat zo’n 450 niet-geregistreerde tatoeëerders in België actief zijn. Dit gaat over tatoeëerders in tatoeagesalons, hierbij zijn de thuistatoeeerders niet bijgerekend.

Van Hoof: “Een tatoeëerder kan zich pas registreren als hij slaagt voor een examen na een opleiding van twintig uur over steriliteit, hygiëneregels, eerste hulp en risico’s op infecties en bloedingen. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat tattoos gezet worden door personen die een degelijke opleiding hebben doorlopen. Bovendien is deze registratie verplicht voor het uitoefenen van het beroep van tatoeëerder.

11% van de inbreuken betreft de overschrijding van steriliteits- en hygiëneregels. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over het overschrijden van de maximale gebruiksdatum van steriele naalden en inkten, of geen gladde of afwasbare muren). 19% van de inbreuken betreft het ontbreken van zichtbare informatie over gezondheidsrisico’s in de werkruimtes.

Van Hoof dringt aan op meer controles: “De laatste jaren zien we een duidelijke tendens naar minder controles: van 119 controles in 2015 tot 74 controles in 2019 en 48 controles in 2020. Die dalende trend moet doorbroken worden. Het klopt dat de tattooshops lang gesloten waren tussen november 2020 en maart 2021. Nu het ergste van de coronapandemie achter de rug is, moeten er opnieuw meer inspecteurs op pad.”

Minister Vandenbroucke nam zich in zijn beleidsnota[1] voor het aantal controles op te voeren. Ook wil hij bekijken of het takenpakket van de inspectiedienst kan uitgebreid worden. Dat zou een goede zaak zijn volgens Van Hoof: “Momenteel kunnen de inspecteurs slechts een waarschuwing geven. Voor de opmaak van een proces-verbaal, dat dan aan het parket kan overgemaakt worden, moeten zij zich richten tot andere diensten. Dat is omslachtig. We moeten korter op de bal spelen.”


[1]Ook de tattooshops staan nog steeds op de agenda. Parallel aan het opvoeren van het aantal controles wordt er een analyse uitgevoerd met het oog op de eventuele uitbreiding, via wetswijziging, van het takenpakket van de inspectiedienst in dit domein.” (Beleidsnota Gezondheid, 28 oktober 2021, p. 73)