Op de Leuvense Gemeenteraad van 29 augustus 2022 pleitte gemeenteraadslid Els Van Hoof (cd&v) ervoor om in Leuven een referentiecentrum genitale verminking te koppelen aan het nieuwe Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG). Het Leuvense ZSG werd in juni 2022 geopend in het UZ Gasthuisberg. Het is een plaats waar slachtoffers van seksueel geweld zoals aanranding of verkrachting terecht kunnen voor aangepast zorg. Men verleent er bijvoorbeeld de nodige medische zorgen, psychische ondersteuning en forensische onderzoeken. Ook biedt het ZSG slachtoffers de mogelijkheid om in het centrum zelf een formele klacht in te dienen, zodat men niet nog eens apart bij de politie moet langsgaan. Door alle zorg te centraliseren, hoopt men de drempel voor slachtoffers te verlagen.

Gemeenteraadslid Els Van Hoof (cd&v) pleit er nu voor om in Leuven ook een referentiecentrum voor genitale verminking op te richten: “We zien helaas dat het aantal gevallen van vrouwelijke genitale verminking nog steeds stijgt in ons land. Uit een studie van de FOD Volkgsgezondheid van juni 2022 blijkt zelf dat de cijfers zijn verviervoudigd in 15 jaar tijd. Ook in Vlaams-Brabant bestaat de praktijk nog steeds. Vandaag zijn er in onze provincie 2621 meisjes en vrouwen die genitaal verminkt zijn of het risico lopen te worden verminkt. In 2016 waren dat er ‘slechts’ 1924. Het is dus hoog tijd om ook in onze provincie dit fenomeen krachtiger aan te pakken, zodat we snel tot een drastische daling komen in plaats van een stijging.”

Dat wil Van Hoof meer bepaald doen door in Leuven een referentiecentrum voor genitale verminking op te richten. Dat is een centrum waar een multidisciplinair team van deskundigen als chirurgen, seksuologen, psychologen, vroedvrouwen en kinesitherapeuten, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen samenwerken om slachtoffers van genitale verminking een optimale en op maat gemaakte zorg te bieden voor een lichamelijk, psychisch en seksuologisch herstel. Vandaag zijn er in België slechts twee referentiecentra voor genitale verminking: in Brussel en Gent. Van Hoof pleit al langer om meer referentiecentra op te richten, en diende hiervoor reeds een resolutie in het federaal parlement.

Volgens Van Hoof is het niet meer dan logisch dat een nieuw referentiecentrum voor genitale verminking gekoppeld wordt aan het Leuvense ZSG: “Genitale verminking is immers een vorm van seksueel geweld. Bovendien bevindt het ZSG zich in de moeder- en kind afdeling van het UZ Gasthuisberg, de nodige expertise om slachtoffers van genitale verminking helpen is hier dus reeds aanwezig: het gaat ook hier ten slotte om reproductieve rechten. Door beide centra te koppelen, kan expertise gemakkelijker gedeeld worden en kunnen deskundigen met elkaar werken in plaats van naast elkaar. Dat komt het slachtoffer alleen maar ten goede. Bovendien zijn de bestaande referentiecentra genitale verminking in Brussel en Gent ook gekoppeld aan een ZSG. In Brussel is er bijvoorbeeld een gemeenschappelijke wachtkamer en werken sommige deskundigen voor beide centra (referentiecentrum en ZSG).”

Tijdens de Gemeenteraad van 29 augustus 2022, waar de financiering van het Leuvense ZSG aan de agenda stond, drong Van Hoof er bij de Leuvense schepen van gelijke kansen Corneillie aan om een referentiecentrum genitale verminking op te richten, gekoppeld aan het ZSG. De schepen antwoordde alvast dit te zullen bekijken, onder andere samen met GAMS, een ngo gespecialiseerd in genitale verminking waarmee de Stad Leuven reeds samenwerkt. Els Van Hoof reageert tevreden en hoopt dat er snel groen licht komt: “Het was lang een modetrend om vrouwelijke genitale verminking in de aandacht te brengen. Nu die trend voorbij is, mogen we slachtoffers niet in de kou laten staan. Want elke verminkte vrouw verdient zorg op maat.”

Bekijk hier het interview met Els op ROB.