Op de Leuvense Gemeenteraad van 29 augustus 2022 pleitte gemeenteraadslid Els Van Hoof (cd&v) ervoor om in Leuven een referentiecentrum genitale verminking te koppelen aan het nieuwe Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG). Het Leuvense ZSG werd in juni 2022 geopend in het UZ Gasthuisberg. Het is een plaats waar slachtoffers van seksueel geweld zoals aanranding of verkrachting terecht kunnen voor aangepast zorg. Men verleent er bijvoorbeeld de nodige medische zorgen, psychische ondersteuning en forensische onderzoeken. Ook biedt het ZSG slachtoffers de mogelijkheid om in het centrum zelf een formele klacht in te dienen, zodat men niet nog eens apart bij de politie moet langsgaan. Door alle zorg te centraliseren, hoopt men de drempel voor slachtoffers te verlagen.