Krijgt het personeel perspectief op een kwaliteitsvolle en waardige werkplaats in 2023?

“Geen 10 vierkante meter per persoon, niet overal gescheiden toiletten, eten aan bureau wegens geen polyvalente ruimte om te eten, oneffen vloerbekleding met valrisico… Dit klinkt als een werkplaats van de vorige eeuw ten tijde van de serie ‘De Collega’s’. Ik heb met mijn eigen ogen kunnen vaststellen, toen ik een bezoek bracht aan het gebouw, dat er binnen de gerechtelijke site Leuven nood is aan bijkomende ruimte. Hetgeen reeds decennia wordt gemeld door diverse korpschefs,” stelt Els Van Hoof, federaal Volksvertegenwoordiger.  Het Luxemburgcollege, een belangrijk historisch gebouw met een rijke geschiedenis in de Leuvense Vaartstraat, staat al geruime tijd leeg. In 2011 vroeg de FOD Justitie om de arbeidsrechtbank, arbeidsauditoraat en ondernemingsrechtbank in het gebouw onder te brengen. Sindsdien geraakte het dossier echter in het slop.

Het tekort aan ruimte binnen het gerechtsgebouw te Leuven heeft onder andere te maken met de blijvende aanwezigheid van papieren dossiers/archieven (20-30 of 50-jarige bewaringstermijn), de openbare dienstverlening, de creatie van nieuwe personeelsprofielen, de oprichting van nieuwe diensten ( taxatiebureau) en het uitblijven van een multifunctionele ruimte met inbegrip van een cafetaria/keukenhoek. Ook is de digitaliseringsgolf nog niet voltooid op het terrein, waardoor er nog steeds geen sprake is van volledig digitale dossiers bij de gerechtelijke overheden. Dit heeft tot gevolg dat de lopende dossiers in papiervorm binnen handbereik moeten bewaard worden, wat de fysiek ruimte in het gebouw beperkt. Ook is telewerken hierdoor maar beperkt mogelijk. De digitalisering zal echter nog verschillende jaren in beslag nemen. Vandaar dat de nood naar bijkomende ruimte actueel blijft.

De Regie der Gebouwen en de FOD-Justitie zijn momenteel een plan aan het uitwerken waarbij de ontsluiting van de zolderverdieping van het gerechtsgebouw (Smoldersplein 5 te Leuven) wordt bekeken teneinde  tegemoet te komen aan de noden van de gerechtelijke entiteiten. De inrichting en volledige afwerking van de zolderruimte tegen 2026 zou in de plaats komen van de afwerking van het Luxemburgcollege. In de periode 2008-2018 werd een uitbreiding van de gerechtelijke site naar het Luxemburgcollege besproken als mogelijke oplossing voor de problemen in het huidige gerechtsgebouw.

Het Luxemburgcollege biedt in vergelijking met de zolderverdieping van het gerechtsgebouw veel meer mogelijkheden naar bruikbare oppervlakte, naar functionaliteit en naar toegankelijkheid van al dan niet voor het publiek toegankelijke zones toe. Bovendien kan de bedenking worden gemaakt of de kostprijs, functionaliteit en toegankelijkheid van de inrichting van het Luxemburgcollege niet voordeliger of beter zijn dan voor een volledig afgewerkte zolderverdieping van het gerechtsgebouw. 

Ook dringt een totaalrenovatie van het bijgebouw van het gerechtsgebouw van Leuven (Vaartstraat 5) zich op, zoals gevraagd wordt door de bezettende gerechtelijke entiteiten van dit bijgebouw. Dit bijgebouw kampt met vele structurele problemen (onder meer sanitair met ernstige, indringende riool- en geurhinder, lekkend dak, warmteprobleem omwille van plat dak en gebrekkige zonnewering, oneffen vloerbekleding met valrisico, kantoren zonder ventilatie of ramen).

De optie om een totaalrenovatie uit te voeren van dit bijgebouw laat toe tijdelijk een aantal van de diensten, gevestigd in dit bijgebouw te verhuizen naar het Luxemburgcollege, dat dan nadien verder kan worden vrijgegeven voor andere doeleinden en/of worden verkocht. Els Van Hoof: “Ik zal dit dossier in ieder geval hangende houden bij de bevoegde ministers omdat, zoals blijkt uit mijn foto’s in bijlage, het gerechtsgebouw geen hedendaagse en zelfs infrastructureel geen waardige werkplek is voor het welzijn van de werknemers. Op zijn minst moeten er opsmukwerken in 2023 gebeuren.”

Lees hier het artikel op VRTNWS

Lees hier het artikel op HLN

Lees hier het artikel in Het Nieuwsblad