Op dinsdag 10 januari reikte de Armeense ambassadeur in België, Anna Aghadjanian de ‘Medal of Gratitude’ uit aan federaal Kamerlid Els Van Hoof (cd&v), net als aan vijf collega-volksvertegenwoordigers. De Armeense president had op 8 september 2022 al een besluit hiervoor ondertekend. Volgens het besluit krijgt Van Hoof het ereteken “voor haar bijdrage aan het versterken en de ontwikkeling van vriendschappelijke banden tussen Armenië en België, en haar toewijding voor het behoud van universele menselijke waarden.

In 2016 bracht Van Hoof ook een bezoek aan Nagorno-Karabach, waardoor ze in Azerbeidzjan op een zwarte lijst terechtkwam. Ook nu het geweld sinds 2020 opnieuw oplaait, denkt Van Hoof terug aan dit bezoek: “We mogen niet vergeten dat in de regio gewone mensen leven, families die bijna allemaal een naaste verloren door het geweld, en nu opnieuw getroffen worden. Momenteel sluit Azerbeidzjan bijvoorbeeld de enige bevoorradingslijn tussen Armenië en Nagorno-Karabach af, waardoor voedsel- en medicijnentekorten ontstaan in Nagorno-Karabach. Het is onaanvaardbaar dat onschuldige families het slachtoffer moeten worden van machtsspelletjes. Net daarom blijf ik pleiten voor een vreedzame oplossing door onderhandelingen en niet door wapengeweld. Dit ereteken vormt een extra motivatie om dit werk verder te zetten.”

Van Hoof besteedt in haar parlementair werk al langer aandacht aan Armenië en in het bijzonder het conflict met buurland Azerbeidzjan rond de regio Nagorno-Karabach, een door Armeniërs bewoonde enclave die door beide landen geclaimd wordt. Als Voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken diende ze deze legislatuur twee resoluties in over het conflict, dat al 20 jaar aansleept en regelmatig tot gewapende confrontaties leidt. Van Hoof: “Toen in september 2020 opnieuw een grootschalig conflict uitbrak tussen de twee staten, diende ik een resolutie in die opriep tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, het hervatten van de vreedzame onderhandelingen over Nagorno-Karabach, alsook om vanuit België en de internationale gemeenschap aan te dringen op een duurzame en vreedzame oplossing. In 2021 diende ik een tweede resolutie in, die Azerbeidzjan opriep de Armeense krijgsgevangen vrij te laten, zoals was afgesproken in het staakt-het-vuren dat Armenië en Azerbeidzjan sloten in november 2020. De resolutie veroordeelde ook de mishandeling van deze krijgsgevangenen door Azerbeidzjan.

Lees hier het artikel op HLN.be