LEUVEN/HAASRODE – Bijna met de moed der wanhoop heeft de Leuvense politica Els Van Hoof (CD&V) minister Georges Gilkinet (Ecolo) nog eens bevraagd over de plannen voor een treinstation in Haasrode. Broodnodig voor de mobiliteit rond Leuven maar het dossier lijkt muurvast te zitten. “Ik zie weinig beweging, al heb ik ook nog geen ‘njet’ gehoord”, aldus Van Hoof.

Er wordt al vele jaren gesproken over een treinstation in Haasrode en het lijkt erop dat het ook de komende jaren bij woorden zal blijven. Dat blijkt uit de zoveelste vraag van de Leuvense CD&V-politica Els Van Hoof aan federaal minister Georges Gilkinet (Ecolo), bevoegd voor Mobiliteit. In januari 2021 gaf de minister nog aan dat hij hoopte op een opening in 2024 maar amper tien maanden later weerklonk er al een heel ander verhaal. Blijft de vraag: zit er nog beweging in het dossier of zit het muurvast? “Uit een nieuwe haalbaarheidsstudie zou volgens de minister blijken dat het potentieel aantal reizigers lager zou liggen dan verwacht en bijgevolg zou er toch geen treinstation worden geopend in Haasrode. Ik volg dit dossier al op sinds 2014 en ik moet helaas vaststellen dat de opeenvolgende bevoegde minister altijd komen aandraven met studies. Ik wil weten of minister Gilkinet effectief in overleg is gegaan met alle betrokken partijen over het resultaat van de meest recente studie.”

Het zou echt een gemiste kans zijn om de plannen voor het treinstati­on in Haasrode definitief te begraven – Federaal kamerlid Els Van Hoof (CD&V)

Volgens minister Georges Gilkinet is dat wel degelijk het geval. “De studie werd toegelicht aan alle stakeholders: de stad Leuven, de vervoersregio Leuven, Regionet Leuven, de werkgeversorganisaties en Haasrode. Er zijn door de NMBS daarna geen verdere stappen meer gezet of nieuwe beslissingen genomen in dit dossier.” Lees: het dossier zit muurvast en dat is niet naar de zin van federaal kamerlid Els Van Hoof: “Een treinstation in Haasrode heeft een enorm potentieel en zou een oplossing aan mobiliteitsproblemen die ontstaan doordat zo’n 10.000 werknemers en 3.500 studenten noodgedwongen met de wagen naar Haasrode moeten komen. Helaas zie ik weinig of geen beweging in het dossier, al heb ik nog geen definitieve ‘njet’ gehoord. Minister Gilkinet geeft aan dat het nieuwe beheerscontract van de NMBS wel degelijk voorziet in een budget voor nieuwe stations maar dat hiervoor eerst een analyse moet worden gemaakt op basis van meerdere criteria. Het zou echt een gemiste kans zijn om de plannen voor het treinstation in Haasrode definitief te begraven.”

Bron: HLN.be, 11 februari 2023.