Cd&v-Kamerlid Els Van Hoof heeft een wetsvoorstel klaar dat langdurige anticonceptiemiddelen volledig gratis moet maken. Op die manier wil Van Hoof de financiële drempels wegwerken en zo het aantal ongewenste zwangerschappen verminderen.

Langdurige anticonceptiemiddelen, zoals het koperen spiraaltje, het hormoonspiraal, implantaat of een anticonceptie-injectie zijn een populair alternatief voor de pil. De populariteit groeit de laatste jaren: in 2001 koos 10,1% van de vrouwen (tussen 15 en 49 jaar) die anticonceptie gebruikten voor het spiraaltje. In 2013 was dat al 20,1% en in 2018 al 25,8%.[1]

In 2020 zorgde een eerder voorstel van Van Hoof al voor een uitgebreide tegemoetkoming voor de prijs van anticonceptie voor vrouwen jonger dan 25 jaar en voor vrouwen met een verhoogde tegemoetkoming. Met haar nieuwe voorstel wil Van Hoof nog een stap verder gaan door ook langdurige anticonceptie volledig gratis te maken voor alle vrouwen. Tot nu toe betalen vrouwen ouder dan 25 of zonder verhoogde tegemoetkoming die langdurige anticonceptie wensen de aankoopprijs van het product en het remgeld bij de raadpleging en plaatsing bij de arts.

Populair bij latere leeftijdsgroepen

Uit de gezondheidsenquête van 2018 bleek dat 21% van de vrouwen die anticonceptie gebruiken in de leeftijdsgroep 25-34 jaar kiezen voor het spiraaltje. Voor vrouwen tussen 35 en 44 jaar stijgt het percentage naar 32,5% en tussen 45 en 49 tot 37,9%. “Vrouwen binnen deze leeftijdscategorieën die geen verhoogde tegemoetkoming krijgen, betalen op dit moment hun aankoopprijs en doktersafspraak nog volledig, maar ook hier zijn veel kwetsbare vrouwen bij. Door langdurige anticonceptie ook voor deze groepen betaalbaarder te maken, hopen we ook deze groepen beter te beschermen en ongewenste zwangerschappen te vermijden.

Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking

Een betere toegankelijkheid van langdurige anticonceptie was een belangrijke aanbeveling in het evaluatieverslag van de Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking van februari 2021. Van Hoof: “De Evaluatiecommissie geeft aan dat langdurige anticonceptiemiddelen belangrijk zijn voor het voorkomen van ongewenste zwangerschappen. Bovendien blijkt uit hun rapport dat de meerderheid van de abortussen gebeurt bij de groep 25 tot 34-jarigen, de groep dus die nu vaak geen financiële tegemoetkoming voor anticonceptie kan ontvangen. Als we ongewenste zwangerschappen en zwangerschapsafbrekingen en de ingrijpende impact die zij op vrouwen hebben, willen voorkomen, is het dan ook cruciaal dat langdurige anticonceptie betaalbaar is.”

De financiële drempels voor langdurige anticonceptie wil Van Hoof in twee fases wegwerken. In een eerste fase als de plaatsing na een abortus gebeurt in een geconventioneerd centrum voor de medische en psychosociale begeleiding van ongewenste zwangerschappen, zoals vandaag al het geval is in Nederland. “Deze groep heeft in het wetsvoorstel de meeste urgentie, want we zien dat een eerste abortus vaak gevolgd wordt door een tweede.” In de tweede plaats zou de plaatsing van een langdurig voorbehoedsmiddel gratis worden voor alle vrouwen en moet er nagedacht worden over een uitbreiding van de tegemoetkoming in de aankoopprijs.


[1] Alle cijfers afkomstig van https://www.sciensano.be/sites/default/files/rh_rapport2_his2018_nl_v3.pdf.