Sinds 2018 zijn er amper gevallen van genitale verminking binnengestroomd bij de correctionele parketten. Bovendien vond in slechts 1 geval ook daadwerkelijk een strafrechtelijke vervolging plaats. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Els Van Hoof (cd&v) opvroeg bij federaal Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Nochtans blijft het aantal gevallen van genitale verminking in ons land stijgen.

De cijfers die Van Hoof ontving, hebben betrekking op de periode 2018-2021. In totaal zijn er gedurende die 4 jaar slechts 9 gevallen van genitale verminking doorgestroomd naar de parketten.

2018: 4 gevallen (3 in Antwerpen en 1 in Gent)

2019: 2 gevallen (1 in Brussel en 1 in Luik)

2020: 1 geval (in Antwerpen)

2021: 2 gevallen (1 in Antwerpen en 1 in Brussel)

Slechts één van die zaken is ook daadwerkelijk voor vervolging naar de Raadkamer te verwezen. Maar liefst 7 zaken werden om technische redenen niet verder vervolgd (met name door gebrek aan bewijs, onbevoegdheid van de vervolginstanties, geen misdrijf of verval van strafvordering). Eén zaak werd niet vervolgd door een gebrek aan recherchecapaciteit.

Kamerlid Els Van Hoof vindt de cijfers teleurstellend: “Vorig jaar bleek nog uit een studie van de FOD Volksgezondheid dat het aantal gevallen van vrouwelijke genitale verminking in ons land verviervoudigd is op 15 jaar tijd. Meer dan 23.000 vrouwen en meisjes zijn in ons land genitaal verminkt en 12.000 lopen hierop een ernstig risico. Effectieve vervolgingen zouden hier een groot verschil maken. Daders moeten weten dat het hier om een strafbare praktijk gaat. Zo wordt er ook sneller klacht ingediend.”

Sinds 2001 is vrouwelijke genitale verminking in België expliciet verboden.

In 2014 werd ook het aanzetten tot en het promoten van genitale verminking strafbaar na een wetsvoorstel van Van Hoof. In 2019 nam Van Hoof initiatief tot bijkomende wetswijzigingen om tot een betere aanpak en preventie van vrouwelijke genitale verminking te komen. Daardoor mag medisch personeel sindsdien, ondanks het beroepsgeheim, gevallen van vrouwelijke genitale verminking melden aan het openbaar ministerie. Bovendien werden ziekenhuizen verplicht om genitale verminking te registreren in het ziekenhuisdossier, wat belangrijk is om voldoende gegevens te verzamelen op basis waarvan aan preventie kan gewerkt worden.

PERSCONTACT:

Dries Derudder

Woordvoerder Kamerfractie

0478 43 65 57, dries.derudder@kamer.cdenv.be

(31 mei 2023)