CD&V Leuven heeft bij monde van gemeenteraadslid en federaal parlementslid Els Van Hoof in de Leuvense gemeenteraad aangegeven gokkantoren uit het straatbeeld van Leuven te willen bannen. Van Hoof meent dat een duidelijk uitdovingsbeleid nodig is om te vermijden dat huidige en toekomstige gokverslaafden nog verder getriggerd worden. Haar standpunt lijkt steun te krijgen van burgemeester Mohamed Ridouani van Vooruit.

Recent besloot Genk dat de gokkantoren moeten verdwijnen en in Mechelen werden ze al eerder gesloten. Als het van gemeenteraadslid Els Van Hoof afhangt, gaat Leuven dezelfde weg op: “Gokkantoren hebben geen enkele meerwaarde voor de stad. Het aantal mensen met gokverslaving neemt globaal toe en gokverslaving drijft mensen naar armoede en schuldbemiddeling. Wij staan dan ook achter een uitdovingsbeleid op het grondgebied van Leuven omdat wij alle triggers voor gokverslaafden willen wegnemen. Het is geen mirakeloplossing want er is ook nog online gokken en gokken in krantenwinkels maar het geeft wel een duidelijk signaal.”

De vraag rijst natuurlijk of een stadsbestuur gokkantoren zomaar kan verbieden op haar grondgebied. Volgens Els Van Hoof bestaat er sinds 2021 een zogenaamde ‘convenant’, een soort overeenkomst tussen de uitbater van het wedkantoor en het gemeentebestuur, waarbij de gemeente bepaalde voorwaarden kan stellen voor het uitbaten van gokkantoren op het grondgebied. Men kan bijvoorbeeld laten vastleggen dat zij niet in de buurt van scholen, ziekenhuizen of plaatsen die jongeren aantrekken mogen liggen.

In Leuven zijn er zo twee convenanten gesloten,  één in 2023 met Ladbrokes uit 2023 en één met een gokkantoor in de Diestsestraat in 2022. Drie jaar na het sluiten van deze convenanten kan het Leuvense stadsbestuur in principe beslissen om deze niet te verlengen. Maar Van Hoof wijst er op dat ze ook eenzijdig kunnen worden opgezet, mits inachtneming van een opzegtermijn van één jaar. Voor CD&V Leuven is dit zeker bespreekbaar als er binnen het schepencollege medestanders kunnen gevonden worden.

Burgemeester Mohamed Ridouani van Vooruit lijkt alvast gewonnen te zijn voor het voorstel van Van Hoof en gaf aan geen nieuwe wedkantoren in Leuven toe te zullen staan. Wel benadrukte hij dat de twee bestaande Leuvense gokkantoren in de stad ‘een historische aanwezigheid hebben’ en geen problemen veroorzaken. Volgens Ridouani wordt de exploitatie wel nauwlettend in de gaten gehouden.

Zie ook: Het Laatste Nieuws, 27 september 2023