Kamerlid en Leuvens gemeenteraadslid Els Van Hoof (CD&V) heeft minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) opnieuw aan de tand gevoeld over de problemen in het station van Leuven. Er bestaat al langer ongenoegen over de defecte roltrappen en de gemaakte beloftes over ruimere toegangsuren worden tot op heden niet waargemaakt: Mensen kunnen nog steeds niet op het gemak naar het toilet of met de roltrap.

Om de zoveel tijd keren dingen soms terug en als het over problemen gaat in het Leuvense station is dat het geval. De Leuvense politica Els Van Hoof (CD&V) trok al meerdere keren aan de alarmbel en weigert om het dossier los te laten. Niet onlogisch want de problemen blijven tot op heden bestaan.

De sluitingsuren van de toiletten in het Leuvense station zijn al lang een doorn in het oog van lokale horeca-uitbaters. Reizigers die ‘s avonds of ‘s nachts geen gebruik kunnen maken van de toiletten belanden immers vaak in de horecazaken, tot ergernis van de uitbaters. In april werd bekend gemaakt dat het Nederlandse bedrijf 2theloo de uitbating van de toiletten in het station van Leuven zou overnemen. Men zou de toiletten renoveren en een intercom voorzien die dag en nacht beschikbaar is. Verder werd er beloofd om de voorzieningen toegankelijk te maken voor personen met een beperking en personeel flexibel inzetten naargelang de drukte in het station. Qua openingsuren beloofde men de bestaande openingstijden te verruimen en bovendien nachttoiletten te installeren.

Kamerlid en Leuvens gemeenteraadslid Van Hoof polste bij bevoegd minister Georges Gilkinet (Ecolo) naar de stand van zaken maar zijn antwoord stemt haar allerminst tevreden.

Nachttoiletten

De minister verklaarde dat de uitbating van de toiletten inderdaad is overgenomen door 2theloo en dat de openingsuren van de toiletten in het station al werden uitgebreid tijdens grote zomerevents. Dat laatste gegeven is mooi meegenomen maar het is niet wat men destijds beloofde. Destijds werden nachttoiletten aangekondigd en dat is nog iets anders dan het langer openhouden van de toiletten tijdens bepaalde events. Het kan niet de bedoeling zijn dat de lokale horecazaken moeten opdraaien voor het gebrek aan openbare toiletten in het station. Tijdens zomerfestival Het Groot Verlof stelde ik zelf vast dat het bijna onmogelijk is om na de kantooruren een openbaar toilet te vinden dat toegankelijk is voor mensen met een beperking. Het langer openhouden van de toiletten in het station zou ook in deze problematiek een extra stap in de goede richting zijn, aldus Els Van Hoof.

Oud zeer

Over naar de haperende roltrappen dan maar, want ook die problemen zijn nog niet van de baan in het station van Leuven. Het is een oud zeer dat ik al vaker aankaartte, zucht Els Van Hoof. De realiteit is dat heel wat roltrappen stilliggen, wat de trein nemen lastig maakt voor mensen met een beperkte mobiliteit. In 2021 werden in de kleine voetgangerstunnel nieuwe roltrappen geïnstalleerd maar sommigen liggen alweer stil. Ook in de grote voetgangerstunnel werken sommige roltrappen niet.

Minister Gilkinet geeft toe dat herstellingen lang op zich laten wachten maar dat zou te wijten zijn aan het feit dat wisselstukken met de hand gemaakt moeten worden. Volgens Gilkinet worden treinen wel maximaal naar perrons met functionerende roltrappen gestuurd. Van Hoof neemt geen genoegen met dat antwoord: En ik hoop in één beweging de minister met mij want in warenhuizen of andere plaatsen lukt het blijkbaar wel om roltrappen draaiende te houden. Defecten kunnen altijd gebeuren maar in het station van Leuven blijven de problemen aanslepen. Geen goede beurt voor de toegankelijkheid van de trein als alternatief voor de wagen als je het mij vraagt!

Bron: Het Laatste Nieuws, 4 november 2023.