Kamerlid en Leuvens Gemeenteraadslid bevroeg minister van Mobiliteit Gilkinet in de Kamercommissie Mobiliteit over de toiletten in het station van Leuven en de roltrappen in het station van Leuven. Hierover bestond immers al langer ongenoegen in Leuven. Het antwoord van de minister stemt Van Hoof echter niet tevreden.

De sluitingsuren van de toiletten in het Leuvense station zijn al lang een doorn in het oog van lokale horeca-uitbaters. Reizigers die ’s avonds of ’s nachts geen gebruik kunnen maken van de toiletten, belanden immers vaak in de horecazaken, tot ergernis van de uitbaters. Els Van Hoof: “In april werd bekendgemaakt dat het Nederlandse bedrijf 2theloo de uitbating van de toiletten in het station zou overnemen. Ze zouden hierbij de toiletten renoveren, een intercom voorzien die dag en nacht beschikbaar is, de voorzieningen toegankelijk maken voor personen met een beperking en personeel flexibel inzetten naargelang de drukte in het station. Qua openingsuren beloofde men de bestaande openingstijden te verruimen en bovendien nachttoiletten te zullen installeren. Ik vroeg minister Gilkinet dan ook om een stand van zaken hieromtrent.

Minister Gilkinet verklaarde dat de uitbating van de toiletten inderdaad reeds is overgenomen door 2theloo en dat de openingsuren van de toiletten in het station al werden uitgebreid tijdens grote zomerevents. Maar dat antwoord stelt Van Hoof niet volledig tevreden: “Destijds werden nachttoiletten aangekondigd, dat is nog iets anders dan het langer openhouden van de toiletten tijdens bepaalde events. Het is natuurlijk mooi meegenomen, maar het is niet wat men destijds beloofde. Ik zal daarom in overleg treden met zowel het stadsbestuur, onder meer om te bekijken of de toiletten toch niet langer kunnen worden opengehouden.”

Dat langer openhouden van de toiletten is voor Van Hoof cruciaal om tegemoet te komen aan de ongenoegens bij de horeca-uitbaters in de stationsbuurt: “Het kan niet de bedoeling zijn dat we hen laten opdraaien voor het gebrek aan open toiletten in het station. Uiteraard willen zij hun toiletten voorbehouden en proper houden voor hun klanten. Het is daarom echt nodig de toiletten in het station langer open te houden, ook voor het comfort van de reiziger. Ik hoor van horeca-uitbaters dat zij bij events als Rock Werchter worden overspoeld met treinreizigers op zoek naar een toilet.”

Maar voor Van Hoof gaat het ook over de ruimere beschikbaarheid van openbare toiletten in Leuven in het algemeen: “Ik stelde eerder tijdens het groot verlof vast dat het bijna onmogelijk is na de kantooruren een openbaar toilet te vinden dat toegankelijk is voor mensen met een beperking. Het langer openhouden van de toiletten in het station zou ook hier een extra stap in de goede richting zijn.”

Een ander euvel dat Van Hoof aan de kaart stelde, zijn de defecte roltrappen in het station van Leuven: “Dat is een oud zeer dat ik al vaker aankaartte. De realiteit is dat heel wat roltrappen stilliggen, wat de trein nemen lastig maakt voor wie een beperkte mobiliteit heeft. In 2021 werden in de kleine voetgangerstunnel nieuwe roltrappen geïnstalleerd, maar sommigen daarvan liggen opnieuw stil. Ook in de grote voetgangerstunnel werken sommige roltrappen niet.” Van Hoof vroeg de minister dan ook om een stand van zaken. Die gaf hierbij aan dat drie defecte roltrappen aan de kant van Tienen, in de kleine voetgangerstunnel, nog onder de fabrieksgarantie vallen. Dat het lang duurt om ze te herstellen, is volgens de minister te wijten aan wisselstukken die met de hand moeten worden gemaakt. Wel zouden treinen maximaal naar perrons worden gestuurd waar de liften werken. Van Hoof hoopt echter dat de minister zich niet tevreden stelt met de huidige situatie: “In warenhuizen of andere plaatsen lukt het blijkbaar wel roltrappen draaiende te houden. Defecten kunnen altijd gebeuren, maar dan moet sneller tot reparatie kunnen worden overgegaan. Het probleem blijft nu maar aanslepen en dat komt een toegankelijk openbaar vervoer niet ten goede.”

Zie ook Het Laatste Nieuws, 4 november 2023