Mijn aandachtspunten

#Mentaal welzijn

De nood aan geestelijke gezondheidszorg is vandaag hoog, zeker bij jongeren. Mijn resolutie zette de regering onder druk om meer middelen te voorzien in het zorgbudget en om een psycholoog terugbetaald te krijgen, waar of wanneer je die nodig hebt.

Verder blijf ik werken tegen discriminatie door verzekeraars van mensen met een psychische aandoening.

Tot slot stel ik voor om de wachtlijsten in de zorg te lijf te gaan door onder meer de bachelor toegepaste psychologie wettelijk te erkennen als geestelijke gezondheids-beoefenaars.

#Single/éénouder

45% van de Belgen zijn alleenstaand of alleenstaande ouder. Zij lopen een hoger risico op financiële discriminatie en vervallen sneller in armoede.

Ik deed concrete voorstellen zoals minder belastingen voor alleenstaanden en optreden tegen discriminatie van alleenstaande ouders op de woningmarkt.

#Vrede en mensenrechten

Mensenrechten staan boven oorlog en conflict. Altijd en overal!

Daarom stel ik een verbod voor om goederen in te voeren in België die afkomstig zijn uit illegaal bezette gebieden, zoals de Westelijke Jordaanoever in Israël.

Ik was tweemaal in Oekraïne: hun strijd voor de veiligheid en waarden van Europa verdient méér steun.

#Gokken

Gokverslavingen verwoesten mensen-levens. En jongeren zijn extra kwetsbaar.

Dus zorgde ik er mee voor dat een algemeen verbod op gokreclame werd goedgekeurd. Dit moet uitgebreid worden naar de loterijspelen.

Alle sportweddenschappen en casinospelen zijn vanaf nu verboden voor -21 jarigen. En gokoperatoren die géén leeftijdscheck doen, moeten de inzet van minderjarige spelers teruggeven.

#Ouderenrechten

Ook op latere leeftijd heb je nog veel te bieden.

Vandaar mijn voorstel om ouderenrechten op te nemen in de Belgische Grondwet én mijn unaniem goedgekeurde resolutie voor een internationaal verdrag tegen leeftijds-discriminatie van ouderen.

#Jongdementie

Steeds meer mensen jonger dan 65 krijgen te maken met dementie.

In de Kamer werd mijn resolutie gestemd voor een zorgtraject voor jongdementie, met een oproep voor bijkomende middelen, voor expertise en voor meer samenwerking tussen ziekenhuizen, dagverblijven en thuis. Om zo patiënten en hun naasten te begeleiden en hen een zo volwaardig en zelfstandig mogelijk leven te gunnen.

#Internationale bescherming vrouwenrechten

Internationaal zijn vrouwen en kinderen het hardst getroffen door honger, armoede en conflicten. Mijn goedgekeurde resolutie roept op tot de aanstelling van een Belgisch Speciaal Gezant voor vrouwen- en kinder-rechten. Zo kunnen we kindhuwelijken, vrouwenbesnijdenis en andere mensen- rechtenschendingen sneller bestrijden.

Ook zorgde ik ervoor dat de regering haar belofte bevestigde om 0,7% van onze welvaart aan ontwikkelingssamenwerking te besteden.

#Toegankelijke Anticonceptie

Ongewenste zwangerschappen voorkomen begint bij beter en algemener gebruik van anticonceptie.

Ik heb er daarom voor gezorgd dat méér vrouwen met lage inkomens méér terug-betaling krijgen.

En ik werk eraan om het langdurig spiraaltje gratis te maken voor iedereen.

#Nieuws

Wil je graag meer weten over mijn werkzaamheden als parlementslid? Bekijk hier al mijn nieuwsberichten.