België moet standpunt innemen tegen geweld en repressie in Congo

Ontwikkelingshulp aan Congo in het gedrang: parlementaire vraag

In de afgelopen weken besloot België om een deel van zijn ontwikkelingshulp te heroriënteren naar de Congolese bevolking. Hierop reageerde Congo met de sluiting van het Schengen-huis in Kinshasa en een dreigement om Belgisch ontwikkelingshulp-agentschap ENABEL te...